Hur länge är man junior?

Junior är man t.o.m. det år man fyller 25.
2022 är man junior om man är född 1997 eller senare.

I SBF har alla juniorer gratis medlemskap, distrikt och klubb har dock rätt att ta ut en avgift.

Inbetalningskortet för den första årsavgiften kommer med tidningen i juni det år man fyller 26 år.
Medlemsåret löper mellan 1 september-31 augusti vilket innebär att man får någon månad ”på köpet” om man fyller tidigt på året och får betala i augusti om man är född senare på året.