Finns det bidrag för juniorbridge?

För junioraktiviteter och juniorspel kan man ansöka om bidrag.

Juniorfonden

Fonden fylls på via klubbarnas arrangerande av höstsilver där 15 kr/spelare går till juniorfonden.
Juniorfonden info samt ansökan

Magnus Göranssons fond

När den hängivne bridgespelaren Magnus Göransson pg a sjukdom avled alldeles för tidigt (2014) beslöt Martin De Knijff att starta en fond genom att skänka 100 000kr/ år i fem år samt göra en extra insättning om så mycket som övriga medlemmar bidrog med under det första året (62 000kr), totalt bidrar Martin med 562 000 kr som ska användas till Juniorarrangemang eller juniorbridge. Artikel.
Magnus Göranssons juniorfond, info samt ansökan
Vill du, eller kanske din klubb lämna ett bidrag är ni välkomna att göra det på BG 5666-0434

Janne Malmströms fond

Fonden startades av Albrekts BK till minne av Janne Malmström som var väldigt engagerad i juniorbridge. Fonden är i första hand till för unga, nya juniorer under 16 år.
Janne Malmströms fond, info samt ansökan