JK - möte 2 verksamhetsåret 2020/2021

Här följer hela mötesprotokollet i pdf-fil samt därefter en kortare sammanfattning.

PDF-fil

  1. Till dagens möte fick vi välkomna förstärkningen till JK, Sven-Anders Eskilsson och Peter Swensson. Även Micke Melander gjorde återinträde i gänget.

  2. Inledningsvis konstaterades att varken JSM eller vårens Riksläger går att ta ställning till nu. Vad gäller JSM fortsätter vi att undersöka möjligheterna att ”åka med” på något annat arrangemang för att vara mindre sårbara i planeringen.

  3. SOS Junior har försökt göra en sammanställning över vilka juniorer som verkligen finns som aktiva medlemmar i SBF. På den utsända enkäten svarade 77 klubbar av landets ca 330 på om de har juniorer eller inte. Svarsfrekvensen är sorgligt låg och gör att diskussionen blir mer av ”kvalificerade gissningar” än ett stabilt underlag att diskutera utifrån. JK beslutar att lyfta frågan om juniorernas medlemskap och hur vi ska få korrekta siffror med styrelsen med ett förslag om att juniormedlemskap måste förnyas aktivt istället för att förlängas per automatik tills en junior fyller 26 år. Se protokollet för med exakt info.

  4. Under mellandagarna får juniorerna möjlighet att prova på att spela på RealBridge. Tack Peter för initiativet. JK står för kostnaderna så att alla juniorer som vill har möjlighet att delta.

  5. Juniorfonden har fått bidrag. Flera av de som hjälpte till som övervakare av spelet vid Svenska Cupens finalhelg skänkte sin ersättning till Juniorfonden. Stort tack för det.

Med detta vill jag tacka JKs medlemmar för ett fint arbete - trots osäkra förhållanden - under 2020. Vi tackar också alla som på olika sätt och på olika nivåer stöttar juniorbridgen och juniorerna. Det gäller såväl klubbar som enskilda, ingen nämnd och ingen glömd. Ett stort och varmt tack.

Eva Abragi, ordförande JK