Anteckningar ITK möte 2020-11-05

Anteckningar från möte med ITK 2020-11-05

PDF-fil för utskrift

Deltagare:
Eva Andersson
Suzanne Lemborn
Johan Grönkvist
Bo Roos

Nya förvaltningsrutinerna har nu varit på plats i två månader. Det har varit och är en process att få till nya rutiner, men kansliet och konsulterna har jobbat hårt och vi har nu bra kontroll på våra ärenden i ärendeloggen.

Möten genomförs varje tisdag för planering av arbetet utifrån ärendeloggen baserat på den periodiserade budget vi har. Just nu ligger vi lite minus, ca 7000kr men åtgärder har vidtagits i form av stopp för vidare jobb i november och hård prioritering av inkomna ärenden. Vi räknar med att vi vid årets slut skall ligga på plus minus noll.

Under september och oktober har vi avslutat 23 ärenden, just nu pågår arbetet med 15 ärenden och vi har planerat starta med 9 ärenden den närmsta månaden. Vi har haft en boom under september beroende på implementationen av Masken vilket gjort att vi fått flytta en hel del timmar från december för att klara budget. Det betyder att mycket lite arbete utöver det mest akuta kan blir gjort den månaden.

Sammanfattningsvis kan man säga att vi håller på att ta oss från ”så-här-blev-det” till ”det-blev-som-vi-tänkt”.

Nästa möte 19/1.