Nya funktioner i BIT

Nya funktioner som nu är tillgängliga i BIT

Då det nu är möjligt att administrera listor med e-postadresser och att meddelanden via e-post skickas automatiskt är det extra viktigt att berörda medlemmar har en korrekt e-postadress registrerad i sina kontaktuppgifter hos SBF - annars går man miste om en del service.

  • Det går nu att skicka meddelanden till spelare som är anmälda i en tävling.

  • Ett automatiskt meddelande via e-post skickas om man är anmäld i en tävling och står på en reservlista.

  • Ett automatiskt meddelande via e-post skickas till spelare som flyttats upp från reservlistan och nu blivit ordinarie. Det framgår även av informationen i mailet att man ska kontakta arrangören om man av något skäl inte avser att delta.

  • Som anmäld spelare i en tävling kan man redigera sin anmälan (t.ex. byta partner) utan att tappa sin plats i en eventuell kö.

  • Administratörer kan skapa Excel-filer med Ruterkonto-debiteringar.

  • Det finns ett tävlingsledarregister med sökfunktion (uppdateras inom kort).

  • Det finns tillgänglig statistik för antalet medlemmar per klubb/distrikt där det framgår vilka som betalt för innevarande år, vilka som är ständiga medlemmar/I-medlemmar och juniorer.

Instruktioner

Skicka meddelande till spelare i en tävling

Nu finns det en ny flik i händelsen som heter ”Skicka meddelande”.

Klicka på fliken så kommer du till följande fönster:

Observera att endast medlemmar som har sin e-postadress registrerad i ”Mina sidor” får mail!

E-postmeddelande om man är reserv
Om du anmäler dig och hamnar på en reservlista så kommer du att få ett automatiskt meddelande via e-post som bekräftar detta.

E-postmeddelande om man som reserv flyttats upp till ordinarie
Om avanmälningar har skett och du nu flyttats upp från reservlistan till ordinarie, kommer du att få ett automatiskt meddelande via e-post som uppmärksammar dig på detta.

Redigera din anmälan utan att tappa din plats i kön
se denna sida

Skapa en Excel-fil med Ruterkonto-debiteringar
Om du som administratör klickar in på ”Visa ruterkonto” så får du möjlighet att ladda ner allt i Excel för att administrera listan på egen hand.

Tävlingsledarregister med sökfunktion
Sidan finns här Obs! Registret är ännu inte uppdaterat men kommer att ske inom kort.

Statistik för antalet medlemmar per klubb/distrikt
Här visas det aktuella medlemsantalet för distrikt och klubbar. Statistiken uppdateras varje dag.
Sidan finns här