Anteckningar ITK möte 2021-01-18

Anteckningar från möte med ITK 2021-01-18

PDF-fil för utskrift

Deltagare:
Eva Andersson
Suzanne Lemborn
Johan Grönkvist
Bo Roos

Rapport från SLE angående kostnader för IT visar att vi just nu ligger ca 20.000kr under den periodiserade budgeten. Rapporten redovisar också vilka ärenden som avslutats under november och december samt vilka ärenden som pågår just nu.
De flesta ärendena hänskjuts till fel och mindre ändringar som en konsekvens av driftstarten av BIT och Masken, många beroende på att vi fortfarande inte stängt ner Klöver, dvs vi jobbar i två databaser. Arbetet pågår att föra över data och rutiner till det nya systemet för att kunna stänga ner Klöver under mars månad.

EAN har varit i kontakt med en resurs som erbjudit hjälp avseende att ta fram en IT strategi. Tyvärr har inga framsteg i det arbetet gjorts hittills. BRO fick i uppdrag att ta fram en mall för en IT strategi, som vi får ha som underlag för en vidare plan.

På agendan fanns också en punkt angående hur/vad ITK ska göra. Tiden blev knapp på mötet så länge alla var med så EAN och BRO diskuterade frågan. Förutsättningarna är andra nu än för ett år sedan och det finns ett behov av att diskutera (inte ifrågasätta) ITK:s roll framöver, givet de nya processer och förutsättningar som nu finns på plats på kansliet. EAN kallar till ett möte med SLE och BRO.

Nästa möte 17/3