E-postutskick till förra årets medlemmar

Vid övergången från 2020 till 2021 hände det att antalet e-postutskick till klubbens alla medlemmar blev betydligt färre i september än i augusti. Det beror på att alternativet Alla i fliken Mottagare endast inkluderar betalande medlemmar.

Så här i årsskiftestider kan det vara intressant att skicka e-post till alla medlemmar, oavsett om de har betalat eller ej. Därför har ett nytt alternativ tillkommit:

Listan Mottagarurval innehåller numera alternativet Förra årets medlemmar som kan användas för att göra riktade klubbutskick till de som ännu inte har betalat årsavgiften.

Alternativet Alla skickar liksom tidigare endast till klubbens betalande medlemmar.