C1 - Alias för MID och namn

Det finns ett antal alias där medlemsnumret används för att inte behöva skriva hela namnet. Aliasen används också för att formatera namnet på olika sätt.

Syntaxen är [u=MID]. Bokstaven ”u” står i detta fall för ”user”, men det går att använda andra bokstäver för att få annan syntax.

Skriv Resultat Förklaring
[u=4472] Tomas Brenning 4472
[U=4472] Tomas BRENNING 4472
[m=4472] 4472 Brenning Tomas 6-ställiga medlemsnummer.1
[M=4472] 4472 BRENNING Tomas Internationellt skrivs efternamn med
versaler.
[n=4472] Tomas Brenning Ibland vill man bara visa namnet.
[N=4472] BRENNING Tomas

Se även Kurs A8.


  1. I en framtid går vi över till 6-ställiga
    medlemsnummer. Då kan det vara
    intressant med tabeller med MID till
    vänster eftersom det blir raka kolumner
    utan att behöva använda tabeller. ↩︎