C2 - Alias för e-post

Det går också att få automatisk koppling till de e-postadresser som finns i medlemsregistret. Syntaxen är densamma som i föregående exempel.

Mata in Resultat Förklaring
e >>e-post Ibland vill man ha klartext, men
endast för inloggade medlemmar
(logga in/ut för att se
skillnaden). 1
E >>e-post Samma som ”e” ovan i icke inloggat läge.
f Tomas Brenning
F Ibland vill man bara ha en ikon
eftersom det spar utrymme.
g >>e-post Ibland vill man alltid ha klartext
(jmf e ovan). 2

Se även Kurs A8.


  1. Läs mer om e-alias och g-alias på [följande sida][kontakt]. ↩︎

  2. Läs mer om e-alias och g-alias på [följande sida][kontakt]. ↩︎