Påminnelse SM-kval

Kansliet har under den senaste tiden allt oftare blivit kontaktade av medlemmar som undrar hur det blir med kval till SM, då de inte kan finna någon information att tillgå via sitt eget distrikts hemsida.

Distriktsförbunden är skyldiga att utlysa kvaltävlingar till respektive SM-disciplin. I de fall distrikt p g a för dåligt deltagarantal tvingas ställa in kvaltävling, ber vi närliggande distrikt ställa sig positiva till ett samarbete.

TK:s information om SM-tävlingar

Informationen på denna sida har den 25 februari skickats till landets distriktstävlingsledare via e-post.
TK-anteckningar med beslut samt tidigare utskick:

Fortsatt gällande för SM kval

De sedan i höstas publicerade (och p.g.a. pandemin senarelagda) datumen för de olika SM-kvalen gäller, se tabell nedan där även finaldatum för respektive disciplin listas.

Distriktsförbunden (dfb) har beviljats möjlighet att arrangera sina DM-kval och/eller -finaler online.

Datum Händelse
22 mar SM Lag Open - sista datum för dbf att anmäla antal kvalande lag
11 apr SM Lag Open - sista datum för DM-final
24-25 apr SM Lag Open - semifinal
13-16 maj SM Lag Open - final
30 maj SM Par - sista speldatum för DM Par Dam, Mixed, Nybörjare, Open och Veteran
17-18 juli SM Lag Mixed - final
30-31 jul SM Par Dam - final
1-2 aug SM Par Veteran - final
2-3 aug SM Par Nybörjare *) - final
4-5 aug SM Par Mixed - Sista Dansen
6 aug SM Par Open - semifinal
7-8 aug SM Par Open - final

*) se rubrik Nybörjarträffen.

SM Lag Open

SM-semifinal och -final kommer att spelas online om smittskyddsläget (covid-19) inte väsentligen förbättras så att dessa kan spelas live. Beslut om spel online eller live kommer att tas och meddelas efter TK:s sammanträde den 18 mars. Tävlingen kommer således inte att ställas in.

SM Lag Mixed

Planerar att genomföras live under Falkenbergsveckan, 17-18 juli. Mer info…

SM Par (Dam, Mixed, Nybörjare, Open, Veteran)

Planen är att Bridgefestival 2021 arrangeras på traditionellt sätt i Conventum Arena i Örebro 30 juli - 8 augusti, vilket även innefattar pardisciplinernas SM-finaler (för SM Par Open: även semifinal).

Nybörjarträffen (kval till SM Par Nybörjare)

TK har beslutat att kvalspel är tillåtet på såväl RealBridge som BBO, samt att varje arrangör genomför kvalet med egna slumpmässiga givar dvs inte en gemensam givsamling.
TK har även beslutat att alla spelare som uppfyllde kriterierna för att delta i Nybörjarträffen 2020 får delta även i 2021 års upplaga, man ska därmed ha börjat lära sig att spela bridge eller gått nybörjarkurs 1 juli 2018 eller senare. Mer info…

JSM Par samt JSM Lag

Dessa tävlingar administreras av juniorkommittén. Mer info…

Uppdatera distriktets DM-sidor i BIT

Det är trots flertalet påminnelser fortfarande många distrikt som inte har uppdaterar sina hemsidor med aktuell information. Vi påminner igen.

För att spelarna ska kunna hitta information samt för att SBF:s administration med SM-tävlingar ska underlättas är det viktigt att varje dfbs DM-sidor i BIT är uppdaterade med aktuell information.

  1. gå till ditt dfbs hemsida i BIT,
  2. välj alternativet Distriktsmästerskap under knappen Tävling,
  3. välj berörd disciplin.

Här kan du se ett exempel på hur en med aktuell information uppdaterad sida kan se ut: https://www.svenskbridge.se/östra-mellansvenska-bf/dm