Minnesanteckningar TK-möte november 2020

Minnesanteckningar förda vid TK:s möte via Teams 18 november 2020

Närvarande TK: Carl Ragnarsson (CRA), Ryszard Sliwinski (RSL), Zennica Hammar(ZHA), Anders Landmark (ALA), Henrik Johansson (HJO), Tommy Andersson (TAN)

Övriga: Jan-Eric Larsson (JLA) Thomas Winther (TWI), Carina Wademark (CWA). Johan Grönkvist (JGR)

PDF-fil för utskrift

1. Distrikten ändrar inte datum för DM-finaler, vad gör vi?

SM-verktyget i Hjärter skapar 84 st DM-finaler den 10 aug varje år. Dessa används för att automatiskt importera DM-resultat till grund för SM-startlistan. Via nyhet och e-postutskick instrueras DTL runtom landet att ändra de automatiska datumen till distriktens faktiskt schemalagda ditona. Detta ignoreras nästan över hela linjen.
Beslut: Kansliet lägger in det i sin kanslikalender och påminner med jämna mellanrum.

2. Covid-året 2020

Vissa distrikt har spelat DM-final både 2019 och 2020. Vilket år och antal par/lag ska användas för jämförsiffror.
Beslut: SM lag samt finalerna för SM par i alla kvalklasser blev inställda 2020. Eventuellt spelade kval till dessa har mist sin giltighet och 2019 års siffror ska användas som jämförelsetal för 2021 års kvotering.

3. Gamla mästarpoäng i nya kanslisystemet

Ett nytt kanslisystem, Masken, byggs för bl.a. utdelning av mästarpoäng. Systemet bygger på att det finns en underliggande tävling. Gamla mästarpoängkuponger dyker upp ibland, diskuteras om vi ska bygga en modul enbart för detta eller om vi ska sluta ta emot dem för registrering.
Beslut: Fr.o.m. 1 december slutar SBF att efterregistrera mästarpoäng.

4. Hcp i simultantävlingar

Hcp i simultantävlingar räknas idag på det centrala heatet. Diskuterades om detta borde göras om.
Beslut: Hcp i simultantävlingar ska räknas enbart på det lokala heatet.

5. Rankingsystemet

Med det nya kanslisystemet Masken kan vi som tidigare beslutat ta in alla rankinggrundande tävlingar istället för att endast begränsa till 18. Ska vi börja från 0 vilket ger en lättare hantering av bygget eller lösa importer från det gamla systemet.
Beslut: Rankingpoängen gäller under 2 år, med rådande pandemi och få rankinggrundande tävlingar beslutas att vi startar från 0 den 1 januari 2021 alternativt fr.o.m. 1 september 2020 om det inte innebär för mycket extra arbete för våra tekniker. Rankingen kommer precis som med MP att ske med decimaler.

6. Föregående möte och åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom och bockades av.
Anteckningar från samtliga möten sedan det ordinarie mötet i april har publicerats på hemsidan under TK:s minisajt.

7. Fair play system

Systemet är utarbetat av Israel och används av bl.a. Norge, se: https://fairplay.bridge.no/complaint.php
Ett formulär att fylla i istället för vår nuvarande lösning med att fritt skicka in ”Misstänkta beteenden” kan vara en bättre väg att gå.
Beslut: JLA och JGR bildar en grupp tillsammans med ytterligare en person. Gruppen ska utreda om detta är en bra väg att gå. JLA rapporterar till TK som beslutar om ett eventuellt införande.

8. RM Mixed

Philip Berggren och Björn Sörling sköter om tävlingen och har fått instruktioner från Linnea och Ryszard. Kansliet har tagit emot anmälningar, betalningar och systemdeklarationer samt lagt in all info i en mikrosajt på hemsidan.

9. Allsvenskan

Allsvenskan 2020 är INSTÄLLD.
Om läget ser annorlunda ut hösten 2021 kommer Allsvenskan 2021 att arrangeras med samma lag i seriesystemet som vid den inställda allsvenskan 2020.

10. Onlinesvenskan

För att kunna spela bridge även utan Allsvenskan kommer förbundet att arrangera en Onlinesvenska. Tävlingen kommer att vända sig till lagen i den inställda allsvenskan. Det kommer att vara frivilligt att delta och inte ha någon påverkan på allsvenskan 2021.
Elitserien planerar att spelas på samma sätt som Svenska Cupen, med övervakat spel under samma helger som allsvenska elitserien skulle ha spelats.
Superettan kommer att spelas med samma upplägg som RM Open/veteran/mixed.
Övriga divisioner kommer att arrangeras i 6-lagsgrupper som ska spela 5 matcher online valfria dagar under januari-maj.
För att få en annorlunda spelupplevelse kommer lagen inte att sättas i samma gruppindelning som i allsvenskan utan lottas in i 6-lagsgrupper.
Beslut: CRA pratar med Micke Melander om att sätta ihop en Inbjudan som måste ut väldigt snabbt. Kansliet tar emot anmälningar och systemdeklarationer. Guld- och silverpoäng delas ut enligt regelverket för en normal allsvenska. Minisajter skapas för samtliga divisioner, det kan göras när vi vet hur många lag som väljer att delta.

11. SM Lag/SM Par

Regelverk för SM Lag 2020/2021 är publicerat, minisajt är under korr.
Då TK omöjligen kan veta hur pandemiläget ser ut framöver diskuterades om distrikten kan ges valfrihet att arrangera DM-kval/final där man även kan spela sina lagmatcher i DM online.
Detsamma diskuterades för kval och final i samtliga klasser av DM par.
Beslut: Distrikten får valfrihet att arrangera DM kval och DM finaler online.
Detta ska gälla så länge pandemiläget anses osäkert, men kan komma att ändras av TK om läget förbättras.

12. SC 2020 samt 2021

2020 Finalen är över och den första övervakade onlinetävlingen har spelats. Förutom att lag Narre vann en välförtjänt seger resulterade det i en ”skandaltråd” på anslagstavlan.
Det var premiär för övervakat onlinespel och det finns förbättringspotential.
Några som diskuterades var att spelledarna ska kunna användas för att hålla koll på tidsåtgången.
Vid onlinetävlingar ska bud alerteras och förklaras utan fråga, utöver det ska frågor ställas i privat chatt. För att närma oss internationell standard kommer det i onlinematcher framöver att bli en något förlängd rondtid, från 7½ till 8 min/bricka. Internationellt är det 8½-9 minuter/bricka.
Vi måste tydligt påpeka att kaptenerna har skyldighet att läsa de instruktioner som finns samt meddela sina lagkamrater att göra detsamma.
Kommunikationsmöjligheter mellan TL och spelledare måste säkerställas.
TL RSL och Linnea Edlund har listat flera förslag till förbättringar som ska ses över. Linnea kommer även att sitta med i en referensgrupp på BBO som ska skapa en ny modul enbart för lagtävlingar.

Rättelse: Rättelse angående återbetalning (respektive att inte fakturera) de omgångsavgifter för omgångar 2–6 som är orsakade av tvist om spel online kontra live. WO som har andra orsaker, t ex att lag spelat med otillåten spelare, återbetalas inte. Detta gäller även omgång 7.

2021: Regelverk saknas, Minisajt är under korr.
TK önskar att tävlingen ska kunna spelas live. P.g.a. pandemiläget estimeras den att kunna starta tidigast i april. För att finalen ska kunna spelas enligt plan i november ges då 3 veckor/rond samt 4 v under sommarens rond för spel.
Inbjudan och besked om start kommer att finnas på hemsidan när beslut fattats.

13. Guldtävlingar

Samtliga guldtävlingar med beviljad sanktion mars 2020 - jan 2021 har ställts in. Inga nya sanktioner är sökta.
Guldsimultanrallyt: Det simultana guldrallyt startades 4 nov med 50 deltagare. Ett lokalt heat fick ett sent avhopp och önskar att den lokala guldpoängen ändå kan delas ut till deras segrare.
Nuvarande regler för guldsimultanrallyt säger att topp-3 i de fyra totalresultaten ska ha guldpoäng, resten bronspoäng. Detta ställer till det för kanslisystemet Masken som då skulle behöva omprogrammering för endast denna tävling. En önskan är att istället dela ut bronspoäng till samtliga som vid en normal simultantävling och utöver det dela ut 3-2-1 guld till topp-3 som manuella icke rankinggrundande bonuspoäng. Dessa delas då ut i efterhand och samtidigt som guld delas ut till topptrion i den sammanslagna tävlingen.
Beslut: TK gör ett undantag och beviljar att guldpoäng till det lokala heatet med 11 par får delas ut.
Beslut: Guldpoängen i guldsimultanrallyt ska delas ut i efterhand som manuella icke rankinggrundande bonuspoäng

14. TL seminarium/Utbildning Steg 3

TL-seminariet som flyttades från januari till maj har helt ställts in. Nästa centrala TL-utbildning blir TL-steg 3 14-16 januari 2022.

15. EBL TD workshop

EBL arrangerar en workshop för TL I Budapest I april 2021. P.g.a. rådande omständigheter kommer TK inte att kunna bekosta detta för våra elit-TL detta år. Om någon vill åka på egen bekostnad förmedlar TK anmälan till EBL.

16. Funbridge

En del problem har funnits med fel i resultatrapporteringen. Detta har setts över och bör nu fungera.

17. BBO

SBF fortsätter att arrangera partävlingar på BBO på söndagar med 20-40 par. Utredning pågår om man ska arrangera tävlingar i gröna hissenformat.

18. Nybörjarträffen

Minisajt beställd och levererad för korr.
P.g.a. rådande pandemiläge har TK beslutat att alla spelare som var berättigade att delta i Nybörjarträffen 2020 får delta även i 2021 års upplaga.
2020 förlängde vi spelperioden att gälla maj månad ut. Inga skäl finns att inte göra detsamma för 2021, d v s att sista speldatum för nybörjarträffen är detsamma som för övriga parfinaler: 30 maj.
Det diskuterades om även nybörjarträffens kval kan få arrangeras online. Detta anses omöjligt om man ska spela samma brickor, men kan ev gå med separata brickset och viktade %-resultat för ett totalresulat. Peter Ventura som handlägger tävlingen med kommenterade givar etc ska konsulteras i frågan.

19. MP regelverk 2020/2021

MP-regelverket för 2020/2021 är inte levererat, det ligger på kö hos personal som har en diger arbetsbörda.
Fr.o.m. 1 september 2020 ska det inte delas ut bronspoäng i silver- och guldtävlingar. Poängen delas istället ut med decimaler i respektive tävling. Exempel: Delas det ut en guldpoäng till ett lag får varje spelare 0,25 guldpoäng och inte som tidigare avrundat till 1 guldpoäng/spelare.
Då vi p.g.a. pandemin har hårda budgetrestriktioner är nya Masken ännu inte är helt färdigbyggd. Decimalberäkningen beräknas vara färdigt i början av 2021. Mästarpoäng för matcher i RM samt Svenska Cupen har därmed delats ut utan decimaler.
Tabeller kommer att tas bort från regelverket då vi numera har en mp-kalkylator på hemsidan.

20. Övriga frågor

JLA tar gärna emot idéer av andra som kan ha haft funderingar på hur fairplaysystemet ska hanteras.

21. Nästa möte

Nästa möte planeras till Teams onsdag 13 januari kl: 17.30

Vid Pennan
Carina Wademark