Minnesanteckningar TK-möte januari 2020

Minnesanteckningar förda vid TK:s möte i Örebro 9-10 januari 2020

PDF-fil för utskrift

Närvarande: Carl Ragnarsson (CRA), Ryszard Sliwinski (RSL), Zennica Hammar(ZHA), Anders Landmark (ALA), Jan-Eric Larsson (JLA), Martin Löfgren (MLÖ) Thomas Winther (TWI), Carina Wademark (CWA). Under torsdagen även Tomas Brenning (TBR). Under fredagen även Johan Grönkvist (JGR)

Frånvarande: Henrik Johansson (HJO), Tommy Andersson (TAN)

1. Åtgärdslista från novembermötet

Åtgärdslistan gicks igenom och långsiktiga punkter sparades om.

2. Dispens för SM spel

Yvonne Wiseman, boende i Sverige sedan 4,5 år ansöker om dispens att få spela SM Par Dam, SM Par Open, SM Par Mixed samt SM lag.
Beslut: TK godkänner att Yvonne Wiseman får delta i samtliga SM-tävlingar hon kvalificerat sig till så länge hon är bosatt i Sverige.

3. Guldsanktionsansökningar

Kaptenen för Mixedlandslaget, Pär Ol-Mårs, ansöker om att få dela ut guldpoäng vid OBS-tävlingen för mixedlag 1-2 februari.
Beslut: TK godkänner att OBS-tävlingen för mixedklassen får dela ut guldpoäng enligt regelverket för mp vid OBS-tävlingar.

SBF ansöker om sanktion att genomföra en simultanvecka eller två med stänk av guldpoäng till förmån för landslagen.
Beslut: TK godkänner upp till två simultanveckor med guldstänk till förhöjd avgift där man delar ut guldpoäng enligt skalan 2-1 vid färre än 500 par och 3-2-1 vid fler än 500 par. Guldpoäng delas endast ut för totalen i den centrala tävlingen.

4. Veteranåldern, varför har vi på annat sätt än WBF/EBL?

Då det har uppmärksammats att spelare som är veteraner inte finns med i rankinglistan för veteraner togs denna fråga upp. Rankinglistan visade sig ha WBF:s veteranregler programmerade. TBR ifrågasatte varför Sverige gått sin egen väg och TK beslutade att ändra reglerna för att så snart det är möjligt införa samma höjningsnivåer av ålder som man har i WBF/EBL.
Beslut: Fr.o.m. 2021 fryser vi födelseåret 1961 för veteranklassen fram till säsongen 25/26 då vi nått en veteranålder om 65 år inom såväl WBF som EBL och SBF. 26/27 startar åter den årliga uppräkningen.

5. Allsvenskan

• WBF har flyttat WBG/OS till spel 21 augusti-4 september, därmed kommer mästerskapet att krocka med Allsvenskans första omgång.
Med anledning av detta måste Elitserien/Superettans första omgång flyttas. Efter kontroll med Scandic hotell Väst om lokaliteter samt Dalabridgen som har guldtävling sanktionerad beslutades om nytt datum för Elitserien/Superettan. Övriga divisioner berörs inte av beslutet.
Beslut: Elitserien/Superettan flyttas till 11-13 september.

• Frågan om resereglementet för Superettan togs upp.
Beslut: Superettan ska ha samma resereglemente som Elitserien.

• Vid novembermötet beslutades om en viss korrigering av speltider för Elitserien/Superettan. I tillägg beslutades att den lilla rast för eventuella LK-fall under den sista söndagen tas bort då överklaganden till LK har ersatts av en reviewer. Beslutet gäller även SM Lag-finalen som har samma tidsupplägg.
Det fullständiga tidsschemat skrivs in på respektive minisajt.
Beslut: Den rast om 15 extra minuter inför den sista matchen i Elitserien/Superettan samt vid SM Lag-finalen tas bort.

• TBR har tillfrågat några av förbundets elit-TL angående arbete under Elitserien/Superettans spel. Ryszard Sliwinski, Pierre Winberg, Tommy Andersson och Björn Andersson har hittills tackat ja.
Beslut: Samtliga Elit-TL ska tillfrågas om deltagande vid större förbundsarrangemang.

• Division 2 har tidigare spelats med 12 lag där den första omgången delats
mellan två orter. Fr.o.m. Allsvenskan 2020, med 10 lag i serierna, är detta inte någon bra lösning och det första delade sammandraget tas bort.
Beslut: Division 2 kommer att spelas över två omgångar med sammandrag på gemensam ort.

• TK gick igenom de allsvenska lagen och har påbörjat en preliminär serieindelning samt förslag till arrangörer. Division 2 är klar att publicera medan division 3 ännu inte har fått in alla lag. Där gjordes en uppskattning som JGR får i uppgift att korrigera efter bästa förmåga när alla lag är fastställda. Serieindelningen för division 3 förväntas läggas ut för
Beslut: JGR lägger ut serieindelning för division 2 på hemsidan för översyn så snart som möjligt.
JGR slutför serieindelningen för division 3 så snart det är möjligt och lägger ut den på hemsidan för översyn senast 1 mars.
JGR kontaktar tilltänkta arrangörer för de allsvenska sammandragen.

• Rapport om alkohol div 3
En anmälan om öppet alkoholintag under div 3 har rapporterats. Även om intaget inte görs vid borden och spelarna inte skulle vara synligt alkoholpåverkade är det inte ett önskvärt beteende vid allsvenska arrangemang.
Beslut: TK vidtalar arrangören samt aktuell TL och informerar om vilka befogenheter som finns för att få bort beteendet.

6. Korrigering i nya MP-formlerna

Uppdaterade nya MP-formler baserat på Martin Lindfors åsikter på forumet finns nu ute på remiss på hemsidan samt skickas till medlemmarna via medlemsnytt i slutet av januari.
Förslag till nya MP-formler
I april görs ett sista utskick med två veckors svarstid, därefter fastställs de nya formlerna som implementeras och gäller fr.o.m. 1 september 2020.

7. Ny systemdeklaration, svensk WBF-variant

En svensk variant av WBF:s systemdeklaration har tagits fram och rekommenderas för användning i högre divisionerna av Allsvenskan samt i senare omgångar av SM Lag.
JLA kommer att översätta den internationella guiden för ifyllande av deklarationen.
Såväl systemdeklaration som guide kommer att publiceras på hemsidan samt länkas till i informationsmaterialet för allsvenskan och SM Lag.
Beslut:Fr.o.m. 1 september 2020 är korrekt ifylld systemdeklaration av detta slag ett krav vid Elitserien/Superettan samt SM Lag, final.

8. Tydliggörande av regler

Vi bör sätta tydliga regler för när Force Majeure föreligger vid sen ankomst.
Beslut: JLA ges i uppdrag att ta fram exempel på standardskrivningar att föra in i regelverket angående när Force Majeure anses föreligga vid sen ankomst.

9. Grundutbildning i Ruter

Styrelsen önskar en ny central grundutbildning i Ruter då det är ett önskemål från flera klubbar/distrikt.
Det finns idag ingen generell sådan då varje klubb har unika inställningar som passar den egna verksamheten. Alla klubbar som så önskar ges idag en utbildning som är anpassad just för dem. På flera håll är lösningen att klubbens egna funktionärer får hjälp med material och utbildar nya medhjälpare.
Vad SBF tittar på för framtiden är en modernare design där de mer komplicerade inställningarna ligger dolda.
Beslut: MLÖ ombeds att ta upp frågan med distrikten och tillsammans med dem samt genom konsultering av vår interna expertis få till en bra lösning på distriktsnivå.

10. Stop-, Alert- och systemregler

En arbetsgrupp ska tillsättas för att se över nuvarande stop-, alert- och systemregler.
Beslut: JLA blir ansvarig för gruppen samt sätter ihop en lagom blandning av kompetens.

11. Samarbete med Funbridge

MLÖ redovisade vad man kommit fram till gällande SBF-spel på Funbridge.
Det kommer att spelas en tävling/dag och man rekommenderar att inte dela ut mp enligt det förslag som TK tidigare lämnat utan se det som en morot till fler spelare att delta genom att dela ut mp som ligger med som underlag för mästarvärdighet. se punkt 3, från majmötet
Beslut: Vid robotbridge spelar man om mp enligt halv individuell skala där endast fysiska personer räknas som deltagare.

12. Förfrågan SM i Robotbridge

En förfrågan angående SM i robotbridge har inkommit från Björn Hjalmarsson.
Beslut: Det är för tidigt att införa ett ev SM i robotbridge innan vi vet det totala intresset för robotbridge.

13. Arrangörer SM Lag, semifinaler 2019

Grundförslaget är att tillfråga samma arrangörer som 2019. Viss ändring kan ske beroende på utfallet av semifinallag.
Beslut: Att kansliet inom kort ska inleda förfrågningar till tänkta arrangörer för årets SM Lag, semifinaler.

14. SC 2020

• Nytt för i år är regelverket för vilket postnummer man anmäler.
För att efterleva detta krävs en kontroll som ännu inte är automatisk.
Beslut: Kontroll av postnummer görs tillsvidare manuellt av kommitté/personal.

• Domslutsgruppen bakom e-postadressen domslut@svenskbridge.se måste uppdateras. Roger Wiklund och Christer Grähs ska ersättas och e-postgruppen uppdateras med nya namn.
Beslut: JLA tillfrågar lämpliga namn till domslutsgruppen och säkerställer att några i gruppen kan finnas tillgängliga för snabba beslut under SC. Namnen meddelas sedan till JGR som uppdaterar e-postgruppen

• Brytpunkt och problem vid färre än 344 lag diskuterades.
Beslut: Att komplettera regelverket med:
Omgång 3 bygger på att det finns fler lag än 256 kvar efter 1+2. Om inte, kompletteras med lag bland dem som förlorat sina båda inledande matcher, så att antalet lag i omgång 4 blir 256 (omgång 3 spelas i sådana fall inte – de 256 lagen är automatiskt kvalificerade för omgång 4).
Det sker enligt följande:
1. Lag med den bästa totala målskillnaden i omgång 1 + omgång 2.
2. Om flera lag har samma bästa totala målskillnad och särskiljning mellan dessa lag krävs, tillämpas lottning för att utse vilket/vilka lag som är kvalificerade för omgång 3.

15. Nästa möte

Nästa möte blir ett telefonmöte i slutet av april##

Vid Pennan
Carina Wademark