Frågor och svar

SOS junior 2020-2021


Varför ett juniorprojekt?
Hårt uttryckt är förbundets juniorverksamhet underutvecklad. Det är bara några få klubbar i landet som överhuvudtaget har verksamhet för juniorer. Därtill visar erfarenheter från framför allt Varberg och Värnamo att det går alldeles utmärkt att rekrytera juniorer för de klubbar som lägger ner ett gediget arbete. Genom det här projektet vill vi bidra till att de klubbarna blir fler. Mer komplicerad än så är inte den grundläggande idén med projektet.

Är det svårare att rekrytera juniorer än äldre personer?
Som huvudregel kommer det nästan alltid vara lättast att rekrytera personer som påminner om dig själv. I Bridgeförbundet, som har en hög medelålder, kommer det därför vara en större utmaning för de flesta klubbar att nå unga. Ha därför som huvudregel att arbeta med få målgrupper. Hellre ett gediget arbete riktat till en skola eller en grupp av personer än att sprida ut era insatser på flera aktiviteter.

Vartfefter ni lyckas få in fler unga i era verksamheter, och göra dem delaktiga i ert rekryteringsarbete, så kommer uppgiften bli lättare och lättare.

För ett mer utvecklat svar på den här frågan, se Rekrytering av unga spelare.