Rekrytering


Vill ni arbeta med rekrytering av juniorer? Bra! Anmäl er klubb till projektet genom att skicka kontaktperson, MID-nr, telefon och epost till Sigrid Svensson (ssv@svenskbridge.se). Ta sedan del av instruktionerna på den här sidan och sätt igång!

De metoder och instruktioner ni hittar här är primärt utformade för rekrytering av barn och unga vuxna som går på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. För rekrytering gentemot universitet och högskolor hänvisar vi till projektet Rekryteringskedjan.

Den svenska skolan är decentraliserad, och det är utsiktslöst att tro att en metod skulle fungera överallt. Utgångspunkten är därför att arbetet måste utvecklas ort för ort / skola för skola. Räkna med ett visst mått av experimenterande på vägen. Ingen klubb har knäckt någon kod som garanterar framgång vad gäller rekrytering av skolungdom.

Vi uppmanar er alla att delta under våra träffar och utbildningar och dela idéer och erfarenheter med varandra. På sikt kommer det utveckla våra metoder och förbättra våra resultat.

Rekrytering gentemot unga
På övergripande nivå skiljer sig inte rekrytering av barn och ungdomar från annan rekrytering. För att lyckas långsiktigt behöver ni synliggöra er gentemot er målgrupp, skapa träffpunkter, ha ett genomtänkt mottagande av era nya spelare, lära dem spela och se till att era nya spelare trivs och utvecklas. Vi rekommenderar att ni utgår från Rekryteringskedjan - förbundets övergripande modell för rekryteringsverksamhet - när ni planerar ert arbete.

Naturligtvis har dock barn och ungdomar - liksom alla målgrupper - särdrag som kan utgöra såväl hinder som möjligheter. Här kan ni läsa mer om dessa.

Målgrupper och metoder
Nedan hittar ni exempel på rekryteringsaktiviteter gentemot några av de målgrupper vi kommer arbeta gentemot inom projektet. Läs, låt er inspireras och börja utforma era egna aktiviteter! Vi kommer undan för undan lägga upp fler förslag, har ni något ni själva vill dela med er av kontaktar ni Sigrid Svensson, projektledare: 019- 277 24 88 / ssv@svenskbridge.se

Rekrytering av unga släktingar och vänner
Rekrytering på fritids (mellanstadiet)
”Efter skolan-bridge” (högstadiet/gymnasiet)
Bridgeklubben som träffpunkt

Material
Minibridge (pdf)
Minibridge Folder Beställs kostnadsfritt
Minibridge: Grundkurs Beställs kostnadsfritt för aktiviteter som riktar sig till juniorer
Budgivningen i bridge: Grundkurs Beställs kostnadsfritt för aktiviteter som riktar sig till juniorer