SOS junior


SOS junior är en utvecklingssatsning på juniorverksamhet som Bridgeförbundet uppmanar alla klubbar och medlemmar att delta i. Ung eller gammal, erfaren eller oerfaren, lång eller kort spelar ingen roll!

Som projektnamnet antyder befinner sig förbundets juniorverksamhet i ett läge som vi inte kan vara nöjda med. Några par på absolut elitnivå har skördat stora framgångar för våra juniorlandslag de senaste åren, men återväxten bakom dem är oroande. Antalet juniorspelare har minskat under en lång följd av år, och det är på sin höjd en handfull klubbar i landet som bedriver ett strukturerat arbete gentemot juniorer. Majoriteten av våra klubbar saknar juniorspelare helt och hållet! Det är med andra ord hög tid att kavla upp ärmarna och arbeta för en förbättring!

Projektet SOS junior har två övergripande målsättningar:
1. Att öka antalet juniorspelare i våra klubbar.
2. Att öka deltagandet i aktiviteter och tävlingar som riktar sig till juniorer.

Så här kan du/ni bidra till projektet:

1. Rekryteringsaktiviteter gentemot skolungdom
Vi bjuder in alla förbundets klubbar att delta i en rekryteringssatsning gentemot ungdomar. Inom ramen för projektet kommer vi ta fram metoder och material för arbete gentemot mellanstadie-, högstadie- och gymnasieskolor samt andra sammanhang där vi kan nå unga. Vi kommer också arrangera träffar och utbildningar där ni kan dela idéer och erfarenheter för att förbättra er rekryteringsverksamhet gentemot unga målgrupper. Mer information och anmälan.

2. Aktiviteter för juniorer
Förbundet arrangerar varje år flera aktiviteter som riktar sig till juniorspelare. Hjälp oss sprida information om dem, och uppmuntra unga spelare i era klubbar att anmäla sig!

Frågor…?
Har ni frågor som rör förbundets arbete gentemot juniorer eller om SOS Junior generellt, kontakta Kansliet: 019-277 24 80 / kansliet@svenskbridge.se