Träffar / utbildningar

SOS junior 2020-2021


En viktig del av projektet är att möjliggöra för klubbar som arbetar med juniorrekrytering att få utbildning och tillfälle att diskutera sina idéer och planer med andra klubbar. Vänd er gärna till Projektledare SIgrid Svensson (019 - 277 24 88 / ssv@svenskbridge.se) om ni vill diskutera upplägg för er egen verksamhet, eller om ni skulle vilja ta initiativ till en träff med närliggande klubbar.

På grund av Covid 19-pandemin är dock inga centrala träffar eller utbildningar planerade inom ramen för projektet just nu. Vi kommer ta initiativ till nya träffar och utbildningar så snart det är möjligt.