Riksstämman och Distriktsträffen

Distriktsträff 2024

Allmänt

Riksstämman är Svenska Bridgeförbundets högsta beslutande organ. Ordinarie stämma hålls udda år, andra, tredje eller fjärde hela helgen i oktober.

Distriktsträffen arrangeras under jämna år, då det inte hålls någon Riksstämma. Träffen är ett arbetsmöte distrikten emellan som vägleder Förbundet inför framtiden. Mötet har ingen formell beslutanderätt, och blir därför mer rådgivande till sittande styrelse om hur verksamheten ska bedrivas.

Tidigare år

RS = Riksstämma     DT = Distriktsträff

År Ort Plats Protokoll
2023 RS Örebro Scandic Väst Protokoll
2022 DT Örebro Scandic Väst Sammanfattning
2021 RS Örebro Scandic Väst Protokoll
2020 DT Örebro Scandic Grand Sammanfattning
2019 RS Örebro Scandic Grand Protokoll
2018 DT Örebro Scandic Grand Sammanfattning
2017 RS Örebro Scandic Grand Protokoll
2016 DT Örebro Scandic Grand
2015 RS Örebro Scandic Grand Protokoll
2014 DT Stockholm Birka Cruises Sammanfattning
2013 RS Örebro Scandic Grand Protokoll
2012 DT Sammanfattning
2011 RS Örebro Protokoll
2010 DT Sammanfattning
2009 RS Örebro Scandic Väst Protokoll
2008 DT Sammanfattning
2007 RS Laholm Protokoll
2006 DT Sammanfattning
2005 RS Protokoll
2004 DT Sammanfattning
2003 RS Protokoll
2002 DT Sammanfattning
2001 RS Stockholm Scandic Star Protokoll
1999 RS Protokoll
1998 RS Protokoll