Speltider och tävlingsform

Tider

SBF:s förbundstävlingar pågår 24 timmar, dygnet runt.

Varje natt kl 03.00 startar en ny tävling över 20 brickor, då avslutas automatiskt föregående dygns tävling.
Det startar även en kortare tävling över 12 brickor varje morgon kl 06.00, då avslutas automatiskt föregående dygns tävling.

Du kan anmäla dig till en tävling som senast 40 minuter innan tävlingen avslutas ( senast 02.19 eller 05.19), men också så tidigt som 7 dagar före. Läs mer…

Du kan använda hela tävlingens tid!

Det finns inget krav på att du ska spela alla brickor i tävlingen utan avbrott. Naturligtvis kan du göra det, men du kan också pausa när du vill och hur länge du vill så länge som du håller dig inom tävlingsdygnet, alltså före kl 02.59 eller 05.59.

Tävlingsform

Varje dygn spelas en tävling om 20 brickor och en om 12 brickor.

Varje spelare spelar 20 eller 12 av 30 genererade givar, och i slumpvis ordning. Det betyder att två spelare inte alls nödvändigtvis spelar samma givar och inte i samma ordning.

Fem dagar i veckan spelas med vanlig partävlingsberäkning matchpoint-beräkning (”MP”). Två dagar i veckan (tisdag och fredag) spelas med imp-beräkning.

Notera att du behöver inte bemästra beräkningsformen för att ha utbyte av tävlingarna, ovanstående länkar är till för dem som vill fördjupa sig i ämnet. Kom ihåg att du aldrig behöver räkna ut resultat när du spelar på Funbridge, det sköter systemet !