Matchpoint-beräkning ("MP")

OBS! Du behöver inte bemästra uträkningen av tävlingarna, det sköter systemet om!

Nedanstående förklaringar är till för dem som är intresserade!
Läs gärna ”några tips” underst på sidan!

MP-beräkning är den vi använder oss i de flesta partävlingar. Därför kallas det också ofta för just ”partävlingsberäkning”.

I princip går det ut på att den som har allra sämst resultat får 0 poäng. Den som har näst sämst resultat får 2 poäng, därefter 4 osv. Har man samma resultat delar man poängen.

Exempel:

(Här har vi bortsett från vilka parnummer som spelar mot varandra)

Sämsta N-S-resultat är att ge Ö-V 50 (Bord 4), och det renderar en nolla.
Näst sämst för N-S är att ”bara” ta in 50 (Bord 5), och då får man 2 poäng mer, alltså 0+2 = 2.

Därefter kommer ett delat resultat. 2 st N-S-par har bägge tagit in 110. Det första av dessa borde få 2 poäng mer än föregående resultat, alltså 2+2=4 och de andra ytterligare 2 poäng, alltså 4+2 = 6.

Men eftersom man har samma resultat så delar man på poängen, alltså snittet av 4 och 6 = 5.

Bäst av alla var N-S vid bord 1 som får 2 poäng mer, 8 poäng, det man brukar kalla ”topp på brickan”.

Men, Ö-V då?

Jo, de får ”förstås” precis samma poäng som N-S fast spegelvänt. I tabellform ser det ut så här:

Hur kollar man att det stämmer? Jo, ”topp på brickan” är alltid antalet spelande par (här 10 par) vid jämna bord (i tävling med ett ”blindpar” räknar man bara de jämnt antal par som faktiskt spelat brickan) minus 2.

Ö-V får toppen minus de poäng N-S fått. Så när N-S fått 8 återstår inga alls. När N-S tagit, som vid bord 5 ovan, 2 MP blir det hela 6 över till Ö-V: 2+6=8!

Stora eller små skillnader har ingen betydelse!

Vi kompletterar exemplet ovan med en rad till:

Det sista resultatet är ju väldigt avvikande, men trots att det är så många poäng som N-S fått, 800, så får man ändå inte mer än 2 MP mer än närmast lägre resultat.

Vad ska man tänka på när man spelar MP

Som framgår av ovanstående exempel är varje liten poäng viktig. Att göra en övertrick kan vara lika poänggivande som att ta många dubblade straffar!

Några tips:

  • Som regel ska man inte riskera sitt kontrakt för en övertrick, men om man bedömer det som väldigt sannolikt att göra en övertrick är det inte fel att satsa på det: som exempel en riskabel mask kan ses som mindre riskabel om man gör det över en motståndare som öppnat budgivningen.

  • Man kan ”kämpa” om delkontraktet ganska aggressivt: om motståndarna bjuder och går hem i 2 Sp för +110 så kan det vara bra att själv spela ex vis 3 kl el 3 ru för att bara ge motståndarna 50 eller 100.

  • Om man misstänker att motståndarna bjudit något som kan gå bet mot vårt eget kontrakt som går hem så kan det vara en idé att dubbla. Riskabla dubblingar görs nästan aldrig i IMP-beräkning, men däremot oftare när man spelar om MP.