Varför arrangerar SBF förbundstävlingar på Funbridge?

E-bridge blir vanligare och vanligare. Flera medlemmar har hört av sig och efterlyst förbundstävlingar på Funbridge. E-bridge kan också bli en del av framtida rekrytering av bridgespelare!

13 förbund deltar vid SBFs uppstart redan med förbundstävlingar med goda resultat och nöjda deltagare.

Här följer lite info om hur diskussionerna har gått innan styrelsen bestämde sig för formatet för samarbetet mellan SBF och Funbridge:

• E-bridge och SBF.

Vi anser att vi inte kan distansera oss från E-bridge, utan bättre kan kontrollera utvecklingen om vi är en del av den. I dag spelar flera tusen svenskar på Funbridge, många utan att vara medlemmar i SBF.

• Effekt på klubbspel

Vi har haft kontakt med Norska Bridgeförbundet (som samarbetat med Funbridge i c:a 2 år) och Danska Bridgeförbundet (som går med ungefär parallellt med SBF). NBFs erfarenhet är positiv, då man ser flera medlemmar spela på Funbridge utan att det går ut över klubbspelet.

FFB (franska bridgeförbundet) genomförde en stor studie där närmare 14000 medlemmar svarade. På frågan om internetspel påverkade deras klubbspel svarade 84% att det inte påverkade alls, medan resten var ungefär jämnt fördelade på ”spelade mindre” och ”spelade mer”. Mht att spelmängden bridge ökar totalt ser man detta som positivt.

• Mästarpoäng

Det har diskuterats att skapa ett helt nytt mp-system ”robotpoäng” eller ”internetpoäng” och separera dessa hermetiskt från de normala SBF-mästarpoängen. Anledningen till att vi till sist bestämde oss för vanliga bronspoäng (till reducerad individuell skala) är att det i andra länder visat sig vara en viktig attraktionsfaktor. Vi tror inte att någon kommer att tjäna miljoner bronspoäng och rusa iväg i skalorna, men det är förstås något vi kan se över efter ett tag. De övriga ländernas förbund som spelar liknande tävlingar gör på samma sätt.

• Nya vägar

Vi har en stor spelargrupp äldre som vi måste måna väl om. Men vi har sedan några decennier svårt att nå yngre (och yngre här är ju ett relativt begrepp). Framför allt ungdomar attraheras av e-sporter, och frågan är då om vi kan nå ut bättre genom att kunna erbjuda ett forum som man framför allt i rekryterings- och uppstartsfasen verkar lockande.

Givetvis är vårt mål att slussa alla grupper till våra klubbar och spelbord, och såväl rekryterings-delen av MK som Utbildningskommittén arbetar på idéer till nytänk. Vi anser att mer spel över huvud taget är av godo, och sedan är det vårt gemensamma jobb att locka spelare till SBF och våra klubbar.

• Ekonomi

Det finns också ett ekonomiskt incitament. För varje spelstart som kostar dryga 2 EUR (beroende på antal ”diamanter” (betalningsmedel) man köper) får SBF 60 cents (alltså dryga 6 kronor). Detta är samma villkor som Norge/Danmark har.

Förutom att förstärka vår budget, främst inom områdena rekrytering och juniorer, tänker vi oss tematiska perioder, typ 2 veckor för ett läger, en träningsresa för ett landslag, sponsra det synnerligen vällovliga projektet ”Keep Bridge Alive” – men möjligheterna beror givetvis på hur många medlemmar som tycker det är en bra idé med spel på Funbridge. Norge har i trakten av 60-70 spelare varje dag i snitt.

• Prövotid

Givetvis kan man ha olika uppfattningar om samarbetet SBF-Funbridge. När vi nu sätter igång gör vid det lite ”på prov” och har alla möjligheter att förändra eller t o m, om nödvändigt, avsluta det.

Något vi vill se på möjligheterna till är att bättre/kraftigare PRa för SBF bland Funbridgespelarna.

Vi vill ha öronen öppna för inspel om förbättringar, om någon märker att spelet har effekt på klubbdeltagande, etc. Men, även förslag på hur man kan finna andra idéer, som ex vis hur vi ser på bandet e-bridge gentemot klubbar, eller ”värdiga” mål med temaperioder, mottages med tacksamhet. Skriv gärna !

Feedback kan sändas till: kansliet@svenskbridge.se