Kurs T5 - Nya respektive gamla utseendet

Det finns många fördelar med de nya tävlingsrapporterna:

  1. Lämplig teckenstorlek oavsett enhet
  2. Tydligare Min information
  3. Resultat med eller utan handikapp
  4. Bättre visning av flera omgångar

Om du föredrar de gamla tävlingsrapporterna går det på tre olika sätt att komma till de gamla tävlingsrapporterna.

Sidbredd, teckenstorlek, och vad är en enhet?

”Enhet” är ett relativt dåligt tekniskt ord som ska tolkas ungefär som storlek på dator eller storlek på skärm. I korta ordalag kan man säga att det är fråga om vanlig dator, iPad eller mobiltelefon av modernt snitt. På engelska används benämningen ”device”.

De nya resultatsidorna anpassar sig efter bredden på skärmen. Det gör att resultatgivningen fungerar lika bra på vanlig dator, iPad och mobiltelefon.

Texten på de gamla tävlingsrapporterna är mindre än på de nya. Det betyder att när gamla resultat visas på små skärmar går det knappt att se texten utan att den manuellt måste förstoras.

Även på nya skärmar, framför allt på bärbara datorer, gäller samma problem. Skärmarna visar information i större detalj vilket får konsekvensen att textstorleken minskar och glasögonen måste fram.

De nya resultatsidorna anpassar mängden information till vilken enhet de visas på. Om det är en stor enhet visas all information. På mindre enheter tas mindre relevant information bort för att kunna behålla en lämplig textstorlek.

Här följer ett enkelt exempel på hur det kan se ut på tre olika enheter:

En skillnad är att spelarnamnen visas på en rad (bredvid varandra på vanlig dator) eller två rader (ovanför varandra på stående iPad eller mobiltelefon).

En annan skillnad är att klubbnamn visas på en rad (vanlig dator), två rader (stående iPad) eller inte alls (mindre relevant information på mobiltelefon).

Motsvarande funktionalitet gäller för privatprotokoll där korten (Nord-Syd eller Öst-Väst) visas beroende på parets väderstreck. Under en viss sidbredd visas inte längre korten.

Om du tittar på resultat på en mobiltelefon och du vill se information som har försvunnit, då vrider du bara på telefonen och tittar på resultaten i liggande läge. Normalt kommer informationen tillbaka då.

Visa de gamla tävlingsresultaten

Redigerat 7 mars 2019

Om du föredrar de gamla tävlingsrapporterna finns de fortfarande tillgängliga via den gamla hemsidan. Den enklaste vägen dit är följande:

Gå till klubbsidan, klicka på TÄVLING, och klicka på Kalender. Klicka sedan på länken Öppna gamla Spader-kalendern i övre högra hörnet. Då öppnas den gamla kalendern varifrån du kan öppna den gamla resultatvisningen.

Ursprunglig, men numera felaktig, text

Om du föredrar de gamla tävlingsrapporterna finns de fortfarande tillgängliga på tre sätt:

  1. Gå till klubbens sida på gamla hemsidan. Där fungerar allt som tidigare.

  2. Klicka på TÄVLING och välj Kalender på den nya klubbsidan. Kalenderna fungerar precis som på gamla hemsidan.

  3. Visa tävlingsresultat på nya hemsidan. Klicka sedan på Info-knappen som tar dig till gamla hemsidan. Där kan du klicka på Visa resultat i menyn uppe till vänster.

<< Först < Förra Index Nästa > Sist >>