Minnesanteckningar TK-möte november 2019

Minnesanteckningar från TK-möte 9-10 november i Uppsala.

Närvarande: Carl Ragnarsson (CRA), Henrik Johansson (HJO), Ryszard Sliwinski (RSL), Thomas Winther (TWI), Carina Wademark (CWA) samt under ett par punkter Tommy Andersson (TAN)

PDF-fil

1. Åtgärdslista från majmötet

Åtgärdslistan gicks igenom och långsiktiga punkter sparades om.

2. Guldsanktioner

Två sanktionsansökningar har inkommit.
1. Munka Ljungby ansöker om sanktion att arrangera guldtävling för par 15/2-2020
2. BK Falkenberg ansöker om sanktion för att få arrangera SM Lag Mixed 11-12/7 2020
Beslut: TK beviljar båda ansökningarna. CWA får i uppdrag att meddela Munka Ljungby samt Falkenberg att de beviljas sanktioner för guldtävling resp SM Lag Mixed. CWA för även in tävlingarna i hemsidans guldkalender.

3. Internetpoäng - Funbridge

Den tidigare styrelsen beslutade att införa robotbridge på Funbridge och Roger Wiklund har tagit fram ett förslag till samarbetsavtal med dem. P.g.a. diverse omständigheter lades ärendet på is och lämnades över till den nya styrelsen att genomföra. TK har tidigare beslutat om hur internetpoäng ska delas ut för detta. Planerna för införandet av internetpoäng är att det ska göras så snart alla tekniska system som krävs för att administrera det finns på plats. Detta beräknas klart till kommande verksamhetsår, 1 september 2020.
Beslut: Hur och när spelet på Funbridge ska införas samt om SM-tävlingar i robotbridge ska genomföras kommer att diskuteras på TK:s januarimöte dit även förbundets ordförande Martin Löfgren ska inbjudas.

4. WOC, VM i robotbridge

WBF kommer att arrangera ett VM i robotbridge. Länderna får % på deltagarnas köp av spelbiljetter för kval samt anordnar 2 gratis provomgångar 12 dec på Funbridge. Martin vill att vi diskuterar hur vi går vidare med samt åtgärdar det som ev behövs från vår sida.
Beslut: Inbjudan till tävlingen ligger ute på hemsidan under WB, i forumet för inbjudningar, kommer i tidningen samt skickas ut i medlemsnytt . Något utöver det planeras inte.

5. Skärmbord

12 bord, komplett med skärmar och slädar är beställda till Scandic Örebro Väst inför Allsvenska Elitserien och Superettan 2020.

6. Cuptävling lag

Det går idag inte på ett bra sätt att använda BIT:s lagmodul för cup-spel.
Det går inte att lägga in eventuell carry over samt inte att rapportera mästarpoäng för cup-spel via lagmodulen utan att registrera fejkade imp-resultat för matcherna. Alternativet är att skicka in en manuell rapport.
TK:s önskan är att det utvecklas en separat lagmodul för Cupspel.
Beslut: TK skickar ett önskemål om detta till ITK:s ordförande Eva Andersson som får fatta beslut och om det godtas lägga in det i prioritetslistan för BIT.

7. Krav för omtagning av prov TL-steg 2

Provet för TL Steg 2 är uppdelat i två delar. En del med skriftligt prov på teorin och en del med simuleringsövningar. Om man misslyckas med den ena delen önskas att man endast behöver göra om den delen.
Beslut: Det räcker med att skriva om provet, alternativt göra om simuleringarna, om man uppnått godkänt resultat på den andra delen. Detta ska ske inom 2 år från det första provtillfället.

8. EBL TD workshop

EBL arrangerar TD workshop i Belfast 6-9 feb 2020. TK har valt ut Jan-Eric Larsson, Pierre Winberg, Philip Berggren, Björn Andersson och Tommy Andersson att få åka på detta. Philip har tackat nej då han tyvärr inte kan ta ledigt vid tidpunkten. Övriga är anmälda och hotell/flyg är bokat.

9. Modifiering av lagar och avrundningar vid viktad score

TK ska uppdatera generella bestämmelser med modifiering av lagarna
86B2 och 12C2, regler för avrundningar vid viktad score, regler vid förvanskad bricka samt när en spelare anses ha passat.
Beslut: HJO formulerar den exakta texten för 86B2 och 12C2, CRA skriver in och uppdaterar samtliga i regelverket samt skickar till CWA för uppdatering på hemsidan.

10. När är det WO om brickor är spelade

Av olika orsaker händer det att ett lag får lämna WO eller får avsluta en match p.g.a. regelbrott. I vissa fall kan ett antal brickor ha spelats och regelverken behöver uppdateras med vad som då gäller.
TK anser att resultatet på spelade brickor ska kunna gälla om minst 50% är spelade med ett jämförbart resultat. Impen omvandlas då till VP enligt det brickantal som kan jämföras, detta gäller/segment.
Till dagens tre valmöjligheter läggs till en fjärde:

Det icke-felande laget får bäst av 1-4:
1. 12 VP
2. Sitt eget snitt i övriga matcher (beräknas efter seriens slut),
3. Vad övriga motståndare i genomsnitt fått mot det felande laget.
4. VP enligt brickantal med jämförbara resultat, om minst 50 % har spelats.
För det felande laget ges alltid 0 vp.
Beslut: Det spelade resultatet ska kunna gälla om minst 50% av brickorna har spelats med ett jämförbart resultat. Exakt formulering skrivs in i regelverken av CRA som uppdaterar och skickar till CWA för uppdatering på hemsidan

11. Tydliggörande av regler för när Force Majeure anses föreligga

Frågan bordlades till januarimötet

12. VP-avdrag vid domslut

LK får ibland in överklaganden som inte borde passera utan kostnad. I dagens regelverk kan det vid vissa tävlingar kosta pengar att överklaga till LK. TK vill att det i samtliga fall ska kunna kosta poäng/VP att överklaga.
FK ska dock få bestämma om de vill ha kvar kostnaden för överklagan under Festivalen.
Beslut: Att överklaga ett domslut till LK ska kunna kosta upp till: 2VP i lagtävling, 50% av toppen i en partävling och en halv bricka i BAM. Detta ska gälla fr.o.m. verksamhetsåret 2020/2021. CRA uppdaterar de kommande regelverken.

13. Stop, Alert och systemregler

Martin Löfgren har skickat in diskussionsunderlag för eventuellt nya stopp, alert samt systemregler.
Beslut: Frågan bordlades till januarimötet dit Martin kommer att bjudas in.

14. Kommentatorer BBO

TK kommer inte att lägga ned tid på att jaga kommentatorer till BBO-sändningar.
Man ska dock informera om hur man gör för att kommentera samt uppmana intresserade att kommentera om de finns på plats.

15. Korrigeringar av IAF

Hur länge bör man ha på sig för att ändra ett resultat som inte har någon som helst betydelse för den faktiska tävlingen som är allsvenskans lagtävling.
Beslut: IAF-korrigeringar som inkommer inom en vecka efter avslutad omgång ändras efter omgången, senare korrigeringar mellan omgångarna samt ändringar som inkommer efter sista omgången ändras om de inkommer senast en vecka efter avslutad division.

16. TL-rensning

Den kvalitetssäkrande TL-rensningen har nu skjutits upp under två år. Den kommer att behöva skjutas upp ytterligare, då rapportsystemen ännu inte är på plats i BIT.
Beslut: TWI inleder arbetet manuellt genom att rensa och justera de TL som inte längre är aktiva efter kontroll med respektive distrikt. Möjlighet finns fortfarande för de med TL Steg 2 och Steg 3 utbildning som inte hittills deltagit vid uppdateringen efter 2017 års lagbok att göra detta om sådan utbildning genomförs.

17. Datum för nya MP-regler

Enligt tidigare beslut ska nya mp-regler införas årligen den 1 juli. Datumet bestämdes utifrån verksamhetsåret. Riksstämman 2019 beslutade om nytt verksamhetsår som blir 1 september – 31 augusti, därmed bör även regelverkets utgivande byta datum.
Beslut: TK beslutar att flytta fram införandet av nya MP-regler till 1 september 2020 och därefter ska regelverket uppdateras årligen den 1 september.

18. Allsvenskan - medlemskap

Allsvenskans 1:a omgång spelas sista helgen i augusti vilket kan ställa till det med medlemskapen när det nya verksamhetsåret gäller fr.o.m. 1 september.
Beslut: Ibland kan allsvenskans första omgång spelas sista helgen i augusti, således inom ramen för det gamla verksamhetsåret. Om så sker krävs för denna omgång att spelaren endera har löst medlemskap för det gamla verksamhetsåret eller för det nya. För omgångar vars helhet spelas inom ramen för det nya verksamhetsåret, krävs att spelaren löst medlemskap för detta verksamhetsår.

19. Allsvenskan - Antalet spelare i en match

Regeln som säger att man får använda max 6 spelare i en match i allsvenskan diskuterades.
Beslut:Regeln ska kvarstå och belysas i arrangörsinfon så att det kommer med i inbjudningar till lagen.

20. Allsvenskan Elitserien/Superettan – arrangemanget

Det återstår en del frågetecken angående arrangemanget.
Håkan Gustafsson ska tillfrågas angående att lägga brickor på plats på Scandic Örebro Väst. Det är då tänkt att 3 omgångar ska läggas under festivalen och övriga omgångar läggs parallellt med spelet.
Under båda sammandragen ska det finnas ett utrymme på spelplatsen avsett för brickläggning.
Beslutas: CRA tillfrågar HGU angående brickläggning på plats för respektive omgång.
TBR uppdras att boka ett extra grupprum för brickläggning.
MME ombeds att tillfråga Jannersten angående att få behålla två av festivalens brickläggningsmaskiner för hårdplastbrickor.
MME ombeds att ge instruktioner till ansvarig på Festivalen att transportera de lagda brickorna till Allsvenskan till Scandic Örebro Väst separat.

21. Allsvenskan - Spelscheman Elitserien och Superettan

Allsvenska Elitserien samt Superettan kommer att spelas på gemensam arena, Scandic Örebro Väst. Tidsschemat har setts över och speltiden förkortas med 5 minuter/rond. Det första sammandraget startar kl:19.00 fredag 28 augusti och slutar ca kl: 14.45 söndag 30 augusti. Det andra sammandraget startar kl: 15.00 fredag 16 oktober och slutar ca 14.30 söndag 18 oktober.
Det fullständiga tidsschemat skrivs ut på minisajten.

22. Allsvenskan – Spelscheman div 2

Allsvenska division 2 har minskats från 12 till 10 lag, därmed spelar man 9 matcher som delas upp på två helger över 24 brickor/match. För att frigöra funktionärer stryker man den första helgen för div 2 och spelar 5 matcher 26-27 september samt 4 matcher 24-25 oktober. Det första sammandraget spelas enligt samma modell som SM Lag semifinalerna med start lördag 26 september kl: 13.00 och avslut söndag 27 september kl: 18.00. Det andra sammandraget påverkas inte utan spelas med samma tidsschema som tidigare år.
Det fullständiga tidsschemat skrivs ut på minisajten.

23. Allsvenskan - Reviewer i allsvenska Elitserien/Superettan samt SM Lag, final

Möjligheten att överklaga domslut till jury i Elitserien/Superettan samt SM Lag, final ska tas bort och ersättas av en reviewer. Vi har våra elit TL som dömer och resonerar med varandra samt som genomför pollar innan domslut avges. Därmed bör besluten vara väl underbyggda och inte kunna förändras av en eventuell jury. Det som kan ändra dombeslutet är då om felaktiga fakta har används i grunden för resonemang samt poll och detta ska kunna överklagas om till en reviewer.
Beslut: Att skriva in i regelverket för allsvenskan att domslut i Elitserien samt Superettan kan överklagas till reviewer men inte till jury och LK.

24. Allsvenskan - TL vid Elitserien/Superettan

TK behöver fatta beslut om vilka TL som ska arbeta vid Elitserien/Superettan 2020. TBR föreslår att man roterar våra Elit-TL de två helgerna.
Beslut: TK beslutar att tillfråga befintliga Elit-TL om vilka som har möjlighet att döma de två helgerna.
Beslut: TK beslutar att bjuda TL på lunch under den första långa arbetsdagen.

25. Allsvenskan - Krav på systemdeklarationer

TK kommer att införa en svensk variant av WBF:s systemdeklaration. Denna ska användas av samtliga par som spelar i Elitserien, Superettan, div 2 samt finalen av SM Lag.
Beslut: Elitserien och Superettan ska systemdeklarationerna skickas in för godkännande av tävlingsorganisationen en månad innan första sammandraget. Par som inte följer regelverket och rapporteras ha en icke godkänd systemdeklaration vid bordet kommer att kunna åsamka sitt lag upp till 1 vp i
avdrag/halvlek som man inte använder en godkänd systemdeklaration.

26. Priser i SM-finaler samt medaljceremonier

En medlem vill att TK tar upp två frågor.
Den ena är att än en gång diskutera angående prispengar i SM-tävlingar.
TK hade en kort diskussion och anser här fortsatt att i SM-tävlingar tävlas om medaljer och ära, i övriga tävlingar om prispengar.
Den andra frågan gäller medaljceremonier vid SM-tävlingarna under festivalen.
Där föreslås att man tar bort nationalsången då detta stör spelet.
TK menar att prisceremonierna för SM-tävlingar kommer att hållas oavsett om nationalsången spelas eller inte och spelet ska under ceremonierna upphöra av respekt gentemot medaljörerna. Har man vunnit SM-guld förtjänar man att få sina minuter av uppmärksamhet på podiet.
Någon minut innan själva ceremonin informeras det om att speltiden kommer att stoppas, spelet ska upphöra och aktuell rond förlängs med sex minuter.
Beslut: TK står fast vid tidigare beslut att inte införa prispengar i SM-tävlingar.
Beslut: Nationalsången ska fortsätta att spelas under prisceremonierna vid festivalens SM-tävlingar.

27. Göra alla SM-finaler öppna

För ett par år sedan beslutades att man i svenska mästerskap måste vara svensk medborgare eller ha specialtillstånd för deltagande. TK har tagit en ny diskussion i frågan och avser att ändra beslutet.
Till de flesta SM-tävlingar finns såväl klubb- som distriktskval. Kan man ta sig igenom det anses man värdig att spela en final. JSM Par/Lag och SM Lag veteran är de tävlingar som kan spelas utan kval och i SM Par Mixed kan man delta i sista dansen.
Beslut: TK beslutar att samtliga SM-tävlingar fr.o.m. verksamhetsåret 2020/2021 ska vara öppna för alla medlemmar i SBF.

28. Heltäckande matta i bridgelokaler

En medlem ifrågasätter hur SBF kan ge arrangemang till klubbar med heltäckande matta, tillåter hundar i lokaler etc. Medlemmen är allergiker och blir rejält dålig av att vistas i lokal med heltäckande matta.
Beslut: Så länge man har en matta avsedd för offentliga miljöer kommer SBF inte att förbjuda arrangemang hos klubbar med heltäckande matta, men man kommer att rekommendera att den är städad inför varje arrangemang.

29. Minisajt SM-Lag 2020

Komplett minisajt är beställd och levererad.

30. SM-Lag semi/allsvenskan arrangörer

Kravspecifikationen för arrangörer till SM lag semi samt allsvenska sammandrag ska uppdateras, skrivas in på förbundspapper och skickas med vid samtliga förfrågningar till eventuella arrangörer.
Beslut: CWA uppdaterar, skriver in på förbundspapper och överlämnar till kansliet för medskick.

31. Dispens SM Lag

Förfrågan om en spelare från Island som är läkare och tillbringar ca 3 veckor/månad i Sverige får dispens att spela SM Lag 2020.
Beslut: Ja, spelaren får dispens att spela SM Lag 2020. TWI får i uppdrag att meddela beslutet

32. Möjlighet att spela DM utan att äventyra SM-plats

En förfrågan om möjlighet att få spela DM utan att äventyra sin SM-finalplats i en SM Par disciplin har inkommit.
Om Distriktet arrangerar SM-kval och DM-final som gemensam tävling kan man spela med reserv om minst en etapp spelas med den ordinarie spelaren och på så vis undvika att riskera sin finalplats.
Beslut: Regelverket kommer inte att skrivas om.

33. Regelverket SC 2020

Det har inkommit önskemål från medlemmar om att diskutera några eventuella ändringar i regelverket inför Svenska Cupen 2020.
- Önskemål om att bortalaget inte ska behöva betala bordsavgift på klubb.
Här är TK eniga angående att det lag som reser, inte utöver det ska behöva drabbas av en bordsavgift. Vid spel i de första omgångarna ska lag som möts på hemmaklubben kunna komma överens om att betala var för sig.
- Hemma- respektive bortamatcher, att hålla koll på antalet resta mil/lag för att besluta om vilket lag som ska ha bortamatch i omgång 7.
Här kommer man att tillsätta en utredning för att ev beställa en korrigering av programvaran för Svenska Cupen så att antalet hemma- respektive bortamatcher per lag blir jämnare. Idag tas ingen hänsyn alls till antalet hemma- respektive bortamatcher. Man kommer dock inte att hålla reda på det totala antalet mil för respektive lag.
- Reglera vilket postnummer som får anges vid anmälan. Det påstås finnas lag som anger postnummer där ingen av spelarna hör hemma för att få en bättre lottning. TK lyssnar på detta och inför i regelverket att någon i laget måste vara folkbokförd på det postnumret man anger alternativt kan man ange postnumret för någon av spelarnas hemmaklubb.

Beslut:TK beslutar att skriva in i regelverket att bortalag inte ska behöva betala bordsavgift på klubb. Lagen kan komma överens om annat om man spelar på hemmaklubben eller möts på gemensamt bestämd klubb.
Beslut: Att reda ut om en korrigering av programvaran för att få en jämnare fördelning av hemma- respektive bortalag kan genomföras till en rimlig kostnad. Oavsett metod ska en jämnare fördelning av hemma-respektive bortamatcher kontrolleras och metod vara löst inför första omgångens i februari 2020.
Beslut: Att reglera i regelverket vilket postnummer lagen får använda.

34. Guldstänk i silver 1 på Festivalen

FK har fattat beslut om att det ska vara guldstänk vid 1:a silvertävlingen på festivalen. Det diskuterades om det i tävlingen ska delas ut guld enligt nya MP-systemet.
Beslut: Eftersom det nya systemet införs fr.o.m. 1 september 2020 kommer vi endast att dela ut bonus enligt samma regler som 2019.

35. Grundutbildning i Ruter

Martin Löfgren önskar lyfta frågan om grundutbildning i Ruter för att hjälpa klubbarna att få fler funktionärer.
Grundutbildning i Ruter finns, men anpassas på klubbnivå då klubbarna har sina egna inställningar i programvaran. Eventuellt kan information om möjligheter till anpassat material för klubbarnas superanvändare att utbilda blivande funktionärer på klubben vara en lösning.
Beslut: Frågan bordlades till januarimötet dit Martin kommer att bjudas in.

36. TL steg 3 Vem gör vad

Christer Grähs namn bör tas bort från inbjudan.
En ny mall för bedömning av simuleringar behövs.
På programmet inleder CRA med presentation och våra olika regelverk.
Jan Eric Larsson övertar punkten viktiga lagar från Christer Grähs. HJO tar punkten om jämförbara bud. Hela kursledningen hjälper till med simuleringar. Jan-Eric Larsson går igenom provet och CRA avslutar och visar provresultaten.
Beslut: TWI tar fram en ny bedömningsmall för simuleringar som skickas ut till TK för godkännande.
CWA ber Micke Melander att ändra inbjudan.

37. Ersättning av icke godkända kostnader

Ett lag från allsvenska div 2 har fått utbetalt godkända kostnader för flyg. I efterhand har det inkommit ytterligare en begäran om ersättning för parkeringsavgifter och taxiresor om 2109 kr.
Beslut: Ersättning lämnas för godkända kostnader enligt regelverket, inte för tillägg som kommer in i efterhand.

38. Frågor från Krister Ahlesved

Krister önskar att:
- SBF diskuterar om att införa strata vid simultantävlingar för att öka intresset från mindre rutinerade.
- Att man inför fler klöver/Rutertävlingar vid festivalen samt eventuellt utökar med en hjärtertävling.
- Att man inför mentorbridge som en strata vid simultantävlingar där max en med stormästare/spadernål spelar.
Beslut: Det ska kontrolleras med kansliet hur tekniken ser ut för att eventuellt kunna skapa strata på ett enkelt sätt i simultantävlingar. Om det fungerar utan problem kan det kanske genomföras på prov i några tävlingar. Priserna i simultantävling är väldigt få och små så effekten kanske inte blir alltför stor.
Beslut: TK beslutar inte över sidotävlingar under festivalen därmed skickas frågan om fler anpassade tävlingar över till FK.
Beslut: CRA reder ut tanken med mentorbridge med Krister, vilken ska Stormästare/spadernål spela med etc.

39. Nästa möte

På Scandic Örebro Väst i samband med TL steg 3, med start torsdag kväll den 9 januari kl: 18.00.