Minnesanteckning från telefonmöte med TK 2018-03-29

Närvarande
Tommy Andersson (TAN), Christer Grähs(CGR), Carl Ragnarsson(CRA), Ryszard Sliwinski(RSL), Thomas Winther(TWI)

Ej närvarande
Carina Wademark(CWA), Henrik Johansson(HJO)

Ansvarsområden

CGR – Ersättning till BK S:t Erik för Strata.
CRA – Nya MP-skalor.
CRA – Enkät om alltid MP enligt HCP.
CWA – Utskick av inbjudan till JSM Lag.
TAN – Beställa MP-ändringar i Ruter.
TAN – Fraktioner i BIT.
TAN – TL och medaljer till JSM lag.
RSL – Prata med Enköping om datum för ENAträffen.
RSL – Sammanställ strat från EBU och ACBL.
TWI – Information om uppdateringskurser.
TWI – Kontrollera utskick till arrangörer.

Sanktioner

Beviljade guldsanktioner för fyra tävlingar. Dessa är
• BK Fyra klöver Borgholm, 28-29 juni
• Falkenberg BK, 19 juli
• Munka Ljungby BK, 18 augusti
• Enköpings BS, 7 eller 21 oktober. Ryszard hör med klubben vilket datum de vill ha

SM Lag

Givar till semifinalen är utskickade. Ruterfiler skickas ut direkt efter påsk.
Finalen planeras och sköts av Tomas Brenning.

JSM Lag

TAN ansvarar för att det blir en kompetent TL till JSM Lag. Antingen TAN själv eller någon som TAN skakar fram.
Medaljerna finns på kansliet och skall vidare till arrangör. TAN säkerställer att detta blir gjort.
CWA skickar ut inbjudan och information igen.

Individuellt Vår/Höst-silver

Har varit tillåtet under väldigt lång tid. Ruter stöder inte detta då det inte går att rapportera mästarpoäng. Ruter borde klara av detta och skall fixas till om det kan göras för en rimlig kostnad. TAN hör efter och beställer av Tomas Brenning.
Beslut: Att enligt ovan beställa så att Ruter klarar av att rapportera individuella vår- och höst-silver.

Brev till tilltänkta arrangörer av SM Lag semifinal och Allsvenska

TK vill kontrollera den information som går ut till tilltänkta arrangörer från Kansliet. TAN och TWI kontrollerar att det är korrekt och bra information.

Tävlingsledare

  • 7-9 september kommer TWI troligen att hålla en TL steg 2 och uppdateringskurs i Gävle.
  • 28 april anordnar Stockholms BF och Upplands BF en uppdateringskurs tillsammans.
    De flesta distrikt jobbar på för att få till uppdateringskurs varpå TK för närvarande inte ser ett behov av att anordna en central uppdateringskurs. Ny bedömning i frågan görs under sommaren/tidig höst.
  • TWI ansvarar för att skicka ut mera information till distrikt och tävlingsledare om att uppdatering behövs.

Mästarpoäng

Nya avtagande skalor skall tas fram. CRA pratar med lämplig person för införande till säsongen 19/20. När fraktioner genomförs bör vi gå tillbaka till att bara ¼ får mästarpoäng i tävlingen, även i bronstävlingar.
TAN pratar med Tomas Brenning med stark önskan att BIT skall kunna hantera mästarpoängsfraktioner i början av 19/20.

Vid förra mötet diskuterades det om att alltid ge ut bronspoäng även enligt handikappresultat. Frågan är inte avgjord. CRA tar fram enkät inför hösten och TWI under hösten skickar ut till distrikt och klubbar för synpunkter.

Strata

CRA kollar med lämplig person hur MP-tilldelning skall ske. Antalet extra MP bör vara i stil med en HCP-tävling. RSL undersöker och sammanställer hur EBU och ACBL hanterar MP vid strata-tävlingar.

BK S:t Erik har framfört önskemål om ersättning för kostnader vid initial Strata-utveckling i Ruter. TK anser att önskemålet är rimligt men önskar att styrelsen tar ett beslut om och hur stor en ev ersättning skall vara. CGR ser till att frågan kommer upp på nästa styreslemöte.

Nästa möte

Sker vid festivalen vid behov.

Vid Pennan
Tommy Andersson