Externt protokoll från TK-möte 13 januari 2017

TK avser att fortsättningsvis publicera utdrag ur sina protokoll. Vissa diskussioner, åtgärdslistor eller punkter av känslig natur kan vara uteslutna.

Notera att flertalet punkter rör kommande uppdateringar av regelverket. Respektive regelverk kommer att förtydliga när reglerna träder i kraft.

Närvarande vid mötet var:

  • Christer Grähs, CGR
  • Henrik Johansson, HJO
  • Ryszard Sliwinski, RSL
  • Thomas Winther, TWI
  • Tommy Andersson, TAN
  • Johan Grönkvist, JGR

Följande övergripande punkter diskuterades:

Allsvenskan

Preliminär serieindelning

En preliminär serieindelning gjordes. Förfrågan kommer att skickas ut till tänkta arrangörer.

Sena avhopp

Startavgift skall erläggas av lag som hoppar av Allsvenskan efter den 15 augusti. Utöver startavgiften skall även böterna för sent avhopp debiteras klubben.

Ersättningslag till division 2

När ett lag som spelade föregående säsong i Elitserien eller i division 2 skall ersättas skall bästa tvåan i underliggande division erbjudas platsen.

Generella tävlingsbestämmelser

Lagtävling

Då tävlingsledaren bestämmer att en match skall spelas med färre antal brickor än vad aktuella bestämmelser för tävlingen säger skall VP-skalan för det faktiska antalet jämförelser användas.

Protesttid vid matcher som spelas hemma

Klargörande krävs vad som gäller då matcher spelas hemma eller då tävlingsledare saknas.

Vid sådana matcher måste man begära ett domslut inom 30 minuter från det att matchen är slutspelad. Motståndarlaget måste också informeras inom samma tidsram. Ett påpekande om att man vill ha ett domslut räcker för att anses ha begärt ett domslut varpå tävlingsledning kan kontaktas senare (inom rimlig tid) för att avkunna domslut.

Alerteringsregler

Bud i ny färg ska alerteras om det inte är krav (utom vid stöd och preferens).

Alert och Stopp

Skriv in att Alert och Stopp gäller för alla tävlingar där det spelas om mästarpoäng.

Mästarpoäng

Konvertering vid uträknande av mästarklass

Det gällande regelverket är otydligt vad som gäller om man behöver konvertera guld till silver eller silver till brons. Regelverket borde förtydligas så att det för t.ex. för Hjärternål står 50 mp varav 20 mp i guld eller silver.

Guldpoäng i SM Lag Veteran

Det har kommit synpunkter på att tvåan får lika många guldpoäng som trean.

Beslutade att ändra SM Lag Veteran till att spela om 16 Gp i finalen, 16 Gp i semifinalen oc 8 Gp i match om tredje pris.

Lagserier i brons

Tilldelningen av bronspoäng i lagserier borde följa samma princip som för silvertävling.

Beslutade att lagserier i brons delar ut 3 Bp per spelad bricka att dela på.

Dispens för BK Allians guldtävling

BK Allians i Halmstad har lämnat in en begäran om att deras guldtävling skulle få dela ut guldpoäng trots att bara 23 par kom till start. Arrangör hade ett reservpar utifall ett sent avhopp skulle ske. Nu kom avhoppet strax innan spelet skulle starta då ett par på grund av vädret inte dök upp. Detta meddelades inte till tävlingsansvarig varpå reservparet inte kunde ringas in.

Beslutade att ge dispens för aktuell guldtävling då arrangör har gjort vad de kan för att inte hamna i denna sits.

Antal par i Guld och Silvertävlingar

En tävling som precis är på gränsen för antalet par som behövs blir känslig för sena avhopp. För att underlätta då arrangör, normalt sett jobbar in ett par extra för att fylla ut ett eventuellt blindpar, borde gränsen vara ett udda parantal.

Beslutade att ändra antalet startande par för spel om silverpoäng till minst 15 par.

Beslutade att ändra antalet startande par för spel om guldpoäng till minst 21 par.

MP-tilldelning i cupmatcher

I nuvarande MP-bestämmelser står det inte hur tilldelning av MP ska gå till då man spelar cupmatcher.

Beslutade att cupmatcher har ett vinnande och ett förlorande lag för mästarpoängstilldelning.

Handikapp i lagserier

Det har inkommit en fråga om man kan spela med handikapp i lagserier för brons och dela ut mästarpoäng enligt resultatet med handikapp.

Beslutade att mästarpoäng i brons för lagserier delas ut enligt scratch-resultatet. Detta får omprövas om det implementeras ett handikappsystem för lagtävling i framtiden.

Bronsrally

Det har kommit önskemål om att främja utbyten mellan klubbar och då kunna dela ut silverpoäng för klubbspel enligt rallymodellen som finns för silvertävlingar.

Beslutade att införa ett bronsrally som delar ut silverpoäng i bonus till de bäst placerade. För att ett rally ska gälla måste det spelas minst 6 deltävlingar med minst 3 olika fysiska klubbar som arrangörer. Tävlingarna måste vara utlyst i förväg om vilka tävlingar som ingår samt vara öppna för alla att delta. Silverpoäng delas ut enligt följande och baseras på totala antalet startande par i rallyt.

  • 1-99 par 1: 10 sp
  • 100-199 par 1: 20 sp, 2: 10 sp
  • 200+ 1: 30 sp, 2: 20 sp, 3: 10 sp

Guldtävlingar med förhöjd skala

Systemet med att automatiskt klassificera tävlingar med spel om förhöjd guldpoäng har nu funnits ett tag. Det är dags att kontrollera om gränsen 15 är lämplig.

Beslutade att sätta en gräns på minst 32 par för att kunna spela med förhöjd skala.

Övrigt

Trivselregler

TK uppmanar MK att skriva om förbundets trivselregler med avseende på förbundets alkoholpolicy.

Ruter

En formell beställning av Tomas Brenning görs så att särskiljning blir implementerat i Ruter.