Fyra nya Steg 3-TL

Två år har gått sedan den förra TL Steg 3-utbildningen med vidhängande examination avhölls. Långhelgen 14-16 januari 2022 var det emellertid dags igen för TK att genomföra utbildningen, också denna gång på Scandic Väst i Örebro. Årets upplaga omgärdades naturligt nog av betydligt hårdare restriktioner än tidigare år p.g.a. pandemin.

Efter ett antal avhopp stannade deltagarantalet vid 13 st, åtta av dem med siktet inställt att nå upp till kravnivån för Steg 3-licens. Resterande fem behövde inte bekymra sig nämnvärt om den saken, då de redan sedan tidigare är innehavare av denna licens och där deras medverkan mera var att hålla sig uppdaterade med såväl teorin som de praktiska momenten under utbildningen.

Fredagen den 14 januari

Prick kl. 17 på fredagseftermiddagen hälsade TK:s ordförande, och tillika en av kursledarna, Carl Ragnarsson, deltagarna välkomna och inledde med att inför auditoriet gratulera Henrik Johansson, också han kursledare, till att av EBL ha blivit befordrad till EBL Assistant Chief Tournament Director, den näst högsta tävlingsledar-titeln inom EBL. En spontan, och fullt berättigad, applåd följde från alla i salen.

Sedan den sedvanliga presentationsrundan av alla närvarande var avklarad, fortsatte TK-ordföranden med en kort – ja, tro’t eller ej: kort - föreläsning, bl.a. om syftet med bridgelagarna, dess historik, om SBF:s olika regelverk samt vikten av att tävlingsledaren ser till att alltid ha senaste utgåvan av tillämpliga regelverk tillhands.

Spara gärna alla gamla versioner av lagbok och regelverk, men bara om du avser att öppna antikvariat, var Calles budskap.

LK:s ordförande, Jan Eric Larsson, hade med mycket kort varsel blivit tvungen att avstå medverkan i årets TL-utbildning, varför hans programpunkt, föreläsningen Viktiga lagar (som om nu inte alla lagar vore viktiga!) och hur de ska tolkas och tillämpas, i all hast fick övertas av Ryszard Sliwinski istället.

Lördagen den 15 januari

Om fredagens program var kort, så var lördagens som vanligt desto mer späckat. Dagen inleddes kl. 09.30 med Henrik Johanssons 1½ timmar långa föreläsning i det egna favoritämnet: Jämförbart bud. Världsbridgeförbundets (WBF) lagkommitté införde detta begrepp i 2017 års lagar, i ett försök att skapa fler ”normala” bridgeresultat i situationer där man som spelare tidigare annars varit tvungen att ”gissa-bäst-man-kan”. (Jämförbart bud används i samband med Otillräckligt bud och Bud utom tur.)

Efter en kvarts bensträckare ägnades resten av utbildningsdagen åt de praktiska momenten, de s.k. simuleringsövningarna, de i vilka man som deltagare får agera TL vid spelbordet i uppspelade scenarier, som om det vore en verklig situation i en tävling. De som för tillfället inte hade att agera TL, fick istället tjänstgöra som statister, d.v.s. spelare, men med förmaningen att inte ”spela över” i onödan.

Deltagarna ställdes inför ett drygt 40-tal simuleringsövningar av varierande svårighetsgrad och där var och en fick ta sig an 8-9 stycken av dessa. Hur bedöms då simuleringsövningarna?

Främst utifrån ett antal kriterier, t.ex:

  • använda lagboken,
  • finna tillämplig(a) lag(ar),
  • samla in och anteckna fakta,
  • leverera rätt domslut samt
  • TL:s allmänna uppträdande vid bordet.

Strax efter kl. 21 var en synnerligen lång och intensiv dag till ända, och med de bästa simuleringsresultaten någonsin hittills i Steg 3-utbildningens historia, vilket naturligt nog är deltagarnas förtjänst helt och hållet. Den kämpaglöd med vilken de tog sig an uppgifterna var klart beundransvärd!

Minimigränsen för godkänt i denna del, är att deltagaren ska uppnå ett genomsnitt av minst 60 poäng (%) av maximala 100, vilket samtliga (!) klarade. Det bör i sammanhanget nämnas att kursledarna minsann inte använder silkesvantar vid bedömningen, så resultatet är välförtjänt!

Söndagen den 16 januari

Efter en natts välbehövlig vila blev det så söndagsmorgon. Kl. 09.30 bänkade deltagarna sig för det teoretiska provet, vars resultat så småningom vägs samman med det från de praktiska övningarna. Också på teoridelen krävs att man har minst 60 % rätt, men för att få sin licens räcker det inte med 60 % på vardera delen – man måste uppnå minst 130 sammanlagt.

Bäst på de praktiska övningarna lyckades Björn Ohlsson (Sölvesborgs BK) på 92 % – det högsta resultatet i TL-utbildningens historia – klart före ett koppel deltagare på knappa 70 %, anförda av Anders Nordberg (BK Bridgehuset).

Anders Eriksson (Karlstads BK) blev kursetta på den teoretiska delen med 55 poäng av 64 möjliga, tätt följd av Björn Ohlsson, som efter en felbedömd uppgift fick två poäng ytterligare och därmed hamnade poängen bakom Anders.

Fyra nya Steg 3-tävlingsledare

Fyra nya Steg 3-TL utnämndes vid kursavslutningen och tilldelades samtidigt sina efterlängtade svarta TL-västar:

  • Marianne Melchior Ericson, Skutskärs BK
  • Anders Nordberg, BK Bridgehuset
  • Björn Ohlsson, Sölvesborgs BK
  • Dan Wälivaara, Älvsby BK

Stort grattis!


Kursledning
Henrik Johansson, Carl Ragnarsson, Ryszard Sliwinski och Thomas Winther.