Kontaktinformation - OrgK

Organisationskommittén (OrgK) ansvarar för större arrangemang såsom Bridgefestivalen, Svenska Cupen, med mera. OrgK består av följande ledamöter:

Namn Roll Kontakt
Martin Löfgren Ordförande >>e-post
Carl Ragnarsson >>e-post
Tomas Brenning Adjungerad >>e-post
Micke Melander Adjungerad >>e-post
019-277 24 85
070-654 65 68
Roger Wiklund Adjungerad >>e-post
019-277 24 87