Ny toppmeny, klubbsidor och ändrad kontakt- och e-posthantering

Den nya funktionaliteten på hemsidan bjuder framför allt på en ny toppmeny som ger större läsbar vit yta på hemsidan. I övrigt är det förbättringar på klubbsidorna, ändrad kontakt- och e-posthantering, samt lite felrättning.

Denna ändringslista innehåller följande övergripande avdelningar:

Ny toppmeny
Halverad höjd, mindre logotyp, större klubbnamn, flyttade knappar
Blandad felrättning
Video-knapp, budgivning på svenska
Klubbsidor
Basutbud, e- och g-alias, markering för oläst, datumformat
Felrättning på klubbsidor
Klubbsidfot, datumkolumner, sorteringsordning
Ändrad e-posthantering via kontaktformulär
Internt kontaktformulär, e- och g-alias

Ny toppmeny

Toppmenyn har fått ett nytt utseende. I begreppet ”toppmenyn” ingår allt i det färgade fältet högst upp, det vill säga logotyp, klubb- eller minisajtnamn, knappar samt storlek och avstånd

 1. Höjden på toppmenyn är numera 50% av den gamla höjden. Det gör att mer synlig yta är tillgänglig för sidans information. Detta är naturligtvis extra påtagligt på äldre datorer med små skärmar samt små bärbara datorer och läsplattor.

 2. För att spara utrymme har förbundets logotyp minskats. Likaså har namnet ”Svenska Bridgeförbundet” tagits bort från alla sidor utom de gröna. Tanken är att har man kommit till en klubbsida eller en minisajt vet man antagligen var man är utan den stora och påträngande texten.

 3. På klubbsidor framhävs numera klubbnamnet jämfört med tidigare. Detta har varit ett starkt önskemål från många klubbar. Klubbens namn är nästan dubbelt så stort som tidigare men inte längre skrivet med versaler. Detsamma gäller namnet på distriktssidor samt på minisajter såsom SM Lag, Bridgefestivalen, juniorsajten, och så vidare.

 4. Knapparna har flyttats runt. Mina sidor, Logga in/ut samt Kontakt har placerats i övre högra hörnet då sådan placering är relativt vanligt på många hemsidor som har inloggning. Det inloggade namnet har placerats i anslutning till de knapparna. Forum, Hjälp och Sök ligger nu längst upp i mitten.

 5. Avståndet från huvudmenyn till den vita ytan har minskats för att hålla proportionerna i toppmenyn. Detta leder till att klubbsidor som har haft menyrader som har visats på två rader måste redigeras så att det ser bra ut eftersom den andra raden numera inte får plats.

Blandad felrättning

Följande fel har åtgärdats:

 1. Sedan tidigare har Kurs E2 - Inbäddad film beskrivit hur en YouTube-film kan visas på en sida. Problemet har varit att Video-knappen som har refererats till inte har funnits, men det är nu åtgärdat.

 2. Rubrikerna Väst, Nord, Öst och Syd råkade skrivas på engelska i budgivningsdiagram. Nu är det svenska som gäller.

Klubbsidor

 1. Basutbudet är i princip spikat, men då och då dyker saker upp som gör att vi måste ändra åsikt. Det tidigare huvudmenyalternativet OM OSS heter nu KLUBBEN, och motsvarande alternativ på distriktssidorna är naturligtvis DISTRIKTET. Läs mer om basutbudet.

 2. På kontakt- och styrelsesidan innehåller basutbudet e-postalias som gör att du automatiskt använder den e-postadress som finns i Svenska Bridgeförbundets medlemsregister. Ett alias har bytt beteende och ett har tillkommit. Du som klubbfunktionär bör läsa mer i separat avdelning nedan, då detta kan få oönskade effekter.

 3. Om du är inloggad och går till klubbens HEM-sida, då visas numera en bock intill olästa nyheter, både för klubbnyheter och förbundsnyheter.

 4. I samma listor för nyheter, som har publicerats eller ändrats i dag, visas endast tidpunkten, och för övriga visas endast datum.

 5. På riktigt stora skärmar är bredden på den vita ytan för innehåll större än på en ”normal” skärm. Samtidigt, enligt den nya toppmenyn (se ovan), kan huvudmenyn endast kan visas på en rad. För att undvika problem har sidbredden för just menyn begränsats. Det minskar risken att det ser bra ut på en stor skärm medan det inte alls ser bra ut på en något mindre eller på en läsplatta.

Felrättning på klubbsidor

 1. På klubbsidorna har sista raden i matrikeln krockat med klubbens sidfot. Nu finns det tillräckligt med luft för båda delarna. Detsamma har gällt nyhetsflödet (den nedersta nyheten). Även det är åtgärdat.

 2. På klubbarnas HEM-sida finns tabeller för klubb- och förbundsnyheter, samt spelade, kommande och mina tävlingar. Datumkolumnerna i de olika tabellerna har nu rättats till så att de inte längre varierar i bredd.

 3. Nyhetslistorna på klubbarnas HEM-sida har varit felaktigt sorterade utfrån det datum som har visats (publicerat datum respektive senast redigerat). Nu är det rätt.

Ändrad e-posthantering via kontaktformulär

Det finns två sätt att skriva e-postadresser som går att klicka på - klartext med länk samt via ett av många alias. I det förra fallet öppnas ditt e-postprogram medan e-post i det senare fallet skickas via ett internt kontaktformulär. Den senare metoden är ny i och med denna version av hemsidan.

Poängen med den senare metoden är att det på ett bättre sätt går att spärra e-postadresser för externa personer, det vill säga sådana som inte kan logga in på Svenska Bridgeförbundets hemsida. Det ger också ett skydd mot robotar som söker av internet och samlar ihop e-postadresser för oönskad reklam eller rena bedrägerier.

I kontaktformuläret fyller du helt enkelt i önskad ämne och meddelande och klickar på Skicka. Då skickas mailet precis som om du hade använt ditt eget e-postprogram.

Somliga föredrar att använda sitt e-postprogram för att skicka e-post. Via kontaktformuläret går det att komma till ditt e-postprogram genom att klicka på mottagarens e-postadress (bredvid Till). Nu öppnas e-postprogrammet.

För att hålla på internetsäkerheten har vi varit tvungna att ändra ett befintligt alias, och för att kompensera för ändringen har ett nytt alias tillkommit:

e
Detta alias visar e-postadressen i klartext endast för inloggade medlemmar. Om du inte är inloggad visas >>e-post . Detta bör du vara medveten om då Kontakt och Styrelse i basutbudet baserar sig på detta alias, vilket innebär att e-postadressen inte tillgänglig för icke-medlemmar.
g
Detta alias är nytt. Om du använder det visas e-postadressen i klartext oavsett inloggning. Det gör att du som klubbfunktionär får fatta ett beslut om du vill använda publika e-postadresser (via g) eller skyddade (via e).

Exempel (se skillnaden genom att logga in/ut):

e
>>e-post
g
tomas@brenning.se

Du bör naturligtvis undvika aliaset e på kurssidor, eftersom målgruppen där inte är medlem och e-postadressen då inte visas i klartext, men på övriga sidor bör du i alla fall fundera över målgruppen och integritet kring publicerade e-postadresser.