E2 - Inbäddad film (invävd i brödtexten)

”Inbäddad film” betyder att filmen är invävd i brödtexten och/eller bilder (som också kan visas i brödtexten).

För att förenkla har dessa instruktioner delats in i tre avdelningar:

 1. Lättläst, men saknar ledtrådar
 2. Mer utförlig, och bör räcka om alternativ 1 inte gör det
 3. Inklusive kommentarer kopplade till respektive punkt

1. Lättläst, men saknar ledtrådar

Om du vill ha inbäddad film, det vill säga filmlänkar som visas i det löpande innehållet, då gör du så här:

 1. Kopiera filmens ID
 2. Ställ markören på önskad ställe
 3. Klicka på Video-knappen
 4. Klistra in filmens ID
 5. Videotexten klistras in

2. Mer utförlig, och bör räcka om alt. 1 inte gör det

Dessa instruktioner är desamma som ovan men lite mer utförliga:

 1. Kopiera filmens ID som du hittar sist i Youtube-URL:en (=adressfältet).
 2. Gå till redigering av innehåll och ställ markören på önskat ställe i texten.
 3. Klicka på Video-knappen i knappraden ovanför redigeringsfönstret.
 4. Klistra in filmens ID från 1. ovan efter …/watch?v= och klicka på OK.
 5. Nu klistras videotexten in i ditt innehåll.
 6. Fortsätt redigeringen. Du kan ha flera inbäddade filmer på samma sida.

3. Inklusive kommentarer kopplade till respektive punkt

Här kommer ännu mer utförliga kommentarer till punkterna ovan:

 1. Filmens ID-nummer har ett format i stil med MrcamAkdWtI eller 8-1F-CokXNU. Det hittas efter watch?v= i Youtube-URL:en (=adressfältet i din internetläsare).

 2. Filmfönstret kommer alltid mellan två stycken, så för din egen skull bör du förbereda några tomrader och ställa markören med tomrader både före och efter.

 3. Klicka på Video-knappen i knappraden ovanför redigeringsfönstret. Ett klistra-in-fönster visas på skärmen.

 4. Den inklistrade texten har följande format: [video:http://youtube.com/watch?v=8-1F-CokXNU]

 5. Resultatet ser du här: