Kalender med urvalsknappar, samt lite smått och gott

Veckans ändringsnyhet består av följande:

Felrättning vid föranmälan till tävling

Det har visat sig att det går att föranmäla sig till tävlingar som inte har aktiverad PBN-rapport i fliken Tävling. PBN-aktiveringen ger det tävlings-ID som krävs för att föranmälan ska fungera.

Detta har rättats till så att ingen kan anmäla sig till sådana tävlingar. Administratörer får dessutom ett felmeddelande som beskriver problemet.

Rutnätskalender med urval

Sedan tidigare kommer du till en rutnätskalender när du klickar på kalenderknappen i toppmenyn. Du kan numera begränsa vad som visas i kalendern via ett antal filterknappar som ser ut så här:

Här kommer några exempel:

De urval du kan göra är följande, med vissa avvikelser mellan de olika kalendrarna:

Dessutom kan du klicka på Fler urval och välja något av följande urval:

Några av urvalen är grå eller gröna medan andra kan vara grå, gröna eller röda. Detaljerna förklaras i respektive kapitel nedan.

Endast distrikt eller Även distrikt

Enligt tidigare nyhet visas numera alla klubbars tävlingar om du går in på ett distrikt. Du kan klicka på Endast distrikt för att begränsa en distriktskalender till enbart distriktshändelser.

Visa exempel med klubbarna
Visa exempel utan klubbarna

På en klubb fungerar det tvärtom. Grundinställningen är att endast klubbens händelser visas. Om du klickar på Även distrikt visas distriktets händelser i klubbens kalender.

Visa exempel utan distriktet
Visa exempel med distriktet

I distriktskalendern visas distriktets händelser med gul bakgrund medan alla ingående klubbar visas i blått. I klubbkalendern visas klubbens händelser med gul bakgrund medan distriktets visas i blått.

Klickar du på alternativet igen återgår kalendern till grundutförande. Alternativet kan alltså visas som grå knapp eller grön knapp.

Silver/Guld

Tanken bakom detta alternativ är att besvara frågan ”När kan jag spela en silver- eller guldtävling?” när jag till exempel har fått en helg ledig. Detta alternativ har tre lägen: grått, grönt och rött.

Om du klickar på alternativet en gång blir det grönt. Då visas alla silvertävlingar inklusive höst- och vårsilver.

Visa exempel

Ett undantag görs vid visning av silver- och guldtävlingar, och det är att tävlingar som innehåller texten ”liga” eller ”serie” ignoreras. Tanken är att om jag letar efter silver/guld är jag inte intresserad av tävlingar jag är tvungen att vara anmäld till i förväg.

Om du klickar på alternativet ytterligare en gång blir det rött. Då visas alla tävlingar som inte är silver- eller guldtävlingar, dvs bronstävlingar. Samma undantag för ligor och serier görs som vid grönt ovan.

Visa exempel

Simultan

Det går att begränsa kalendern så att endast simultantävlingar visas. Knappen har endast alternativen grått eller grönt, så frågan ”Jag vill inte spela simultan” går inte att besvara med de nya urvalen.

Visa exempel

Handikapp

Det går att begränsa kalendern så att antingen visas handikapptävlingar eller så visas de inte. Knappen har alternativen grått, grönt och rött, så både frågan ”Jag vill spela hcp” och ”Jag vill inte spela hcp” kan besvaras.

Visa exempel med hcp
Visa exempel utan hcp

Fler urval > Ej tävling

Som klubbadministratör kan du utöver tävlingar också lägga in bridgekurser, utbildningar och möten. Om du är intresserad av de senare kategorierna kan du klicka på Fler urval och aktivera Ej tävling. Detta val har endast alternativen grått och grönt, så det går inte att visa en kalender med endast tävlingar.

Visa exempel

Fler urval > Par/Lag/Ind

Detta alternativ ger dig möjlighet att leta specifikt efter partävling, lagtävling eller individuell tävling. Klicka på Fler urval och välj önskad tävlingstyp i listan.

Visa exempel

Festivalkalender och gröna kalenden

Utöver klubb- och distriktskalendrar finns också den gröna kalendern samt festivalkalendern för Bridgefestivalen (som visar två specifika veckor på sommaren).

Visa exempel

En del urval som är tillämpliga på klubb och distrikt är det inte på förbundets kalendrar, så de har tagits bort. Likaså har Fler urval tagits bort då alla andra urval får plats på första sidan. Dessutom har urvalet Brons tillkommit för att visa endast bronstävlingarna vid festivalen.

Visa exempel

Om du är intresserad av bulletiner och seminarier klickar du på Ej tävling.

Visa exempel

Hur fungerar egentligen urvalen?

Flera urval är väldigt rättframma, men några kräver lite förtydliganden:

Silver/Guld
visar alla tävlingar som passar in på tävlingskategorin Par/Lag/Ind > Silver eller > Guld. Dessutom inkluderas alla Par/Ind > Höst-/Vårsilver, samt alla SM-kval. ”Liga” och ”serie” undantas, både när Silver/Guld är grönt och rött.
Simultan
visar alla tävlingar med tävlingskategorin Par > Simultan. Dessutom inkluderas alla tävlingar som har ”simultan” i tävlingsnamnet, samt tävlingar där tävlings-ID för simultantävling har matats in.
Handikapp
har ett problem såtillvida att det inte finns någon tävlingskategori eller något annat alternativ som säger att det är en hcp-tävling. Därför används tävlingsnamnet för urvalen, där alternativen handikapp på svenska och engelska samt förkortningen hcp gör att tävlingen visas i kalendern. Den övergripande händelsekategorin måste oavsett vilket vara Tävling.

Många urval, men tyvärr inga favoritklubbar

I den tidigare nyheten om kalendern och dess urval skrev vi att man ska kunna markera favoritklubbar (och -distrikt) och kunna se en kalender bestående av alla dessa klubbar. Vi har valt att nöja oss med urvalen ovan och lägga favoritmarkeringar på is till fördel för annan funktionalitet.

Ännu fler urval

I en datoriserad värld kan man tänka sig en uppsjö olika urval:

  • Barometer eller ej
  • Dag- eller kvällsbridge
  • TL-utbildning steg 3
  • Styrelsemöte
  • osv

Värt mål är att ge medlemmarna några enkla och robusta urval. Vi tror inte att urval på en extremt detaljerad nivå kommer att vara särskilt användbart, till exempel enligt listan ovan. Om det är något uppenbart vi har glömt får ni höra av er så ska vi ta med det i framtida prioriteringar. Annat än vid uppenbara fel kommer vi att lämna kalendern ifred ett tag.