Mer publicering av kalender

Den senaste veckan har följande utvecklats eller rättats till:

En tävling består numera av både Spader-tävlingen, som kan ses på gamla hemsidan, och den nya BIT-händelsen som ligger till grund för den nya BIT-kalendern. Däremellan finns en länk som syr ihop allt.

Viss ny funktionalitet går endast att nås från BIT-händelsen, alltså inte från tävlingsvisningen när tävlingen har rapporterats. Det gör att du måste lära dig hur du klickar för att komma till händelsen. Detta beskrivs sist i denna nyhetslista.

Felrättningar

 • Problemen med sommartid är lösta. Alla klubbar har nu tävlingar från och med 31 mars på rätt tid i kalendern. Du rekommenderas att kontrollera kalender och ändra sådant som eventuellt har blivit fel.

 • I samband med problemen med sommartid blev sista anmälningsdag fel. Detta blir korrekt på kommande tävlingar men har inte rättats på befintliga. Om du vet med dig att klubben använder föranmälan bör du kontrollera att datumet är korrekt.

 • Nya tävlingar hamnar omgående i listan TÄVLING > Kommande. Det har varit en viss fördröjning sedan publiceringen förra veckan.

 • På gamla hemsidan gick det att anmäla sig trots att föranmälan inte var ibockad. Detta gjordes via funktionalitet som hette Anmälningar (ny). Läs mer om varför detta inte längre fungerar.

Nyheter - Simultantävling

När du skapar eller redigerar en tävling kan du välja fliken Tävling och mata in Spader-ID för simultantävling. Om detta Spader-ID har matats in visas länken Visa simultan i tävlingens händelse. Läs mer nedan.

Tanken är att en enkel anmälningsrutin för simultantävling kommer att utvecklas. Tills dess är detta ett litet steg för att kunna länka ihop klubbens tävling med simultantävlingens totalresultat.

Nyheter - Länkar från tävlingens händelse

När du går till tävlingen finns några användbara länkar till höger samt en ny tävlingsmeny nedanför blocket INFORMATION:

Länkarna till höger fungerar så här:

Visa resultat
Syns endast om tävlingen är rapporterad
Kalenderknapp
Visas alltid och leder till tävlingens månad

Länkarna nedanför blocket INFORMATION fungerar så här, och visas endast för tävlingar, inte för händelser såsom utbildning, bridgekurs, möten eller övrigt:

Kalender
Visas alltid och leder till tävlingens månad
Ruter-startlista
Aktiv om föranmälan är aktiverad
Visa resultat
Alltid aktiv, oavsett resultat eller ej (#)
Visa simultan
Aktiv om du har matat in Spader-ID för en simultantävling
PBN-fil
Aktiv om resultat har rapporterats,

(#) Poängen med att Visa resultat alltid är aktiv, oavsett om tävlingen är rapporterad eller ej, är att man måste kunna få fram Spader-ID på ett enkelt sätt. Detta är bästa vägen. Det skiljer sig ifrån länken Visa resultat i övre högra hörnet som endast visas om resultat har rapporterats.

Funktionalitet som bara finns på gamla hemsidan

Viss funktionalitet finns fortfarande kvar endast på den gamla hemsidan. Det enklaste sättet att komma till gamla hemsidan är att klicka på kalenderknappen i toppmenyn och sedan klicka på länken Öppna gamla Spader-kalendern uppe till höger.

 • Tävlingar över flera omgångar kan inte skapas i BIT. Gå till Spader och skapa dem där. Inom 15 minuter kan du se dem i BIT-kalendern.

 • I distriktskalendrar kunde du tidigare se tävlingar från samtliga ingående klubbar. Detta fungerar inte i BIT men kommer vad det lider. Tills vidare måste du klicka på Öppna gamla Spader-kalendern för att se alla distriktets klubbtävlingar.

 • Det går bara att ladda upp PBN-filer via nya hemsidan. Om du vill skicka upp till exempel poängserier som HTM-filer måste du ladda upp dem via gamla hemsidan.

Navigera till tävlingens BIT-händelse

Det finns flera sätt att gå till tävlingens händelse:

 • Från rutnätskalendern går du alltid till tävlingens händelse, oavsett om den är rapporterad eller ej.

 • Från listan TÄVLING > Kommande går du direkt till tävlingens händelse.

 • Från listan TÄVLING > Resultat går du till tävlingsresultatet. Om du då klickar på knappen INFO kommer du till tävlingens händelse.

 • Från tävlingsresultat i Mina sidor går du också till tävlingsresultatet varifrån du får klicka på knappen INFO för att gå vidare.