Distriktskalender inklusive klubb

Om du går till en distriktssida och klickar på kalenderknappen högst upp på sidan visas numera både distrikts- och klubbtävlingar. De förra har gul bakgrund och de senare blå.

Visa exempel

Arbetet fortsätter med bland annat följande:

  • Visa distriktskalendern med eller utan klubbar
  • Ange urval för att till exempel endast visa silvertävlingar
  • Markera favoritklubbar för att visa specialanpassad Min kalender

Vi har också jagat lite fel under veckan. Bland annat visades klubbtävlingar, både i par och lag, i vissa lägen som gröna tävlingar utan klubbmenyn. Detta har rättats till.