Nya särbestämmelser för SM Lag Semifinal

Den av WBF flyttade tävlingsperioden för VM Lag 2022 innebär att denna tävling och SM Lag Semifinal överlappar. Det riskerar att få återverkan på de lag som kvalificerat sig till semifinal och som har spelare i sitt lag som ska delta i VM.

SBF:s tävlingskommitté (TK) har, efter förslag från Johnny Östberg, omprövat sitt tidigare beslut i frågan, varför nedanstående särbestämmelser träder ikraft med omedelbar verkan.

Följande särbestämmelser gäller för 2022 för lag kvalificerade till SM Lag Semfinal och som innehåller en eller flera spelare som ska delta i VM Lag 2022:

  1. laget får, i enlighet med ordinarie tävlingsbestämmelser, komplettera sin besättning med fler spelare upp till maximala sex;

  2. den eller de spelare i laget som deltar i VM Lag får i SM Lag Semifinal ersättas med reserv;

  3. reserv, enligt punkt 2 ovan, får endast delta i semifinalen och måste ha erlagt medlemsavgift för verksamhetsåret 2021/2022 senast då semifinalspelet börjar samt får inte ha deltagit i annat lag i kvalificeringsetapp(er) till SM Lag under innevarande verksamhetsår.

Särbestämmelserna finns också i:
Tävlingsbestämmelser för Svenska Mästerskap 2021-2022.

Exempel
Laget har i kvalificeringsetapperna spelat med spelarna A-B-C-D-E-F.
C och D ska delta i VM Lag. Dessa båda får ersättas med reserverna G och H, vilka endast får spela SM Lag Semifinal, inte i en eventuell final.

Exempel
Laget har i kvalificeringsetapperna spelat med de fyra spelarna A-B-C-D.
C och D ska delta i VM Lag. Laget äger rätt att ta in spelarna E och F, vilka även får spela en eventuell final (eftersom laget hittills endast haft fyra spelare i spel).

Exempel
Laget har i kvalificeringsetapperna spelat med de fyra spelarna A-B-C-D. C och D ska delta i VM Lag. Laget äger rätt att komplettera med spelarna E och F (vilka även får spela en eventuell final) samt därutöver med reserverna G och H för de båda spelare som deltar i VM Lag. G och H får däremot inte delta i en eventuell final.