Bridge nr 3/2021 kan nu laddas ner.

En arbetsgrupp är tillsatt för att se över tidningen ”Bridge”s innehåll och framtid.

Gruppen avhöll ett första möte i Örebro (live!) den 28 juni.

Samarbetspartners

Dessa klubbar (i stora drag från norr till söder) har anmält att de spelar sommarbridge 2021. P g a Coronapandemin rekommenderas att ta en titt på respektive klubbs hemsida för senaste information.

Korsordsmakaren Erik Olsson låter meddela detta angående sommarkrysset i tidningen Bridge nr 2 - 2021:

Bridge nr 2/2021 finns nu att ladda ner.

Här kan du ladda ner marsnumret (nr 1/2021) av tidningen.

Tidningen Bridge sista nummer för året har börjat landa i brevlådorna.
Här kan du som inte får den i brevlådan ladda ner Bridge nr 5/2020.

Här kan du ladda ner oktobernumret (4/2020) av tidningen.

Här kan du ladda ner juninumret (3/2020) av tidningen.

Dessa klubbar (i stora drag från norr till söder) har anmält att de spelar sommarbridge 2020. P g a Coronapandemin rekommenderas att ta en titt på respektive klubbs hemsida för senaste information.

Sidor

Subscribe to Nyheter