Janne Malmströms fond

Janne Malmströms fond startades av Albrekts BK till minne av Janne Malmström som var väldigt engagerad i juniorbridge. Fonden är i första hand till för unga, nya juniorer under 16 år.

Läger som Svenska Bridgeförbundet (SBF) ordnar är subventionerade redan och resten brukar klubbarna betala. Men ibland vill man kanske åka på ett läger någon annanstans, till exempel i våra grannländer. Då kan man söka pengar från Janne Malmströms fond. Om man är ung och ny i bridgevärlden vill man kanske ha med någon förälder, då kan även de söka bidrag härifrån. På så sätt ska kostnaderna inte kunna hindra någon från att vara med.

Gåvan förvaltas av juniorkommittén i samråd med Lars-Anders Callenberg, BK Albrekts och Jannes tvillingbror Per Malmström, IFK Norrköping.

Janne Malmströms fond