Riktlinjer för förtjänsttecken

De förtjänsttecken som finns är silver, silver med lagerkrans samt guld.

Riktlinjer för förtjänsttecken | Ansökan om Förtjänsttecken | Lista på innehavare av förtjänsttecken|

Ansökan skickas från klubben till aktuellt distriktsförbundet (dfb) i så god tid att dels dfb hinner yttra sig och vidarebefordra ansökan till kansliet@svenskbridge.se, dels SBF:s kansli hinner behandla ansökan innan utdelningsdatum. Kostnaden är 150 kronor per förtjänsttecken (vilket dras från dfb’s Ruterkonto).

Krav förtjänsttecken i Silver

För att erhålla förtjänsttecknet i silver skall vederbörande ha arbetat med bridge på klubb-, distrikts- och/eller riksnivå under minst tio år.

Förtjänsttecken i Silver delas ut av SBF:s styrelse, alternativt den del av organisationen styrelsen delegerat uppgiften till.

Krav förtjänsttecken i Silver med lagerkrans

För att erhålla förtjänsttecknet i silver med lagerkrans skall vederbörande ha nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt bridgearbete på klubb-, distrikts- och/eller riksnivå under minst 20 år. Med synnerligen menas att det endast är klubbens, distriktets eller riksförbundets stöttepelare som kan komma ifråga. Det räcker således inte att vara styrelseledamot i 20 år utan att uträtta något utöver det vanliga.

Förtjänsttecken i Silver med lagerkrans delas ut av SBF:s styrelse, alternativt den del av organisationen styrelsen delegerat uppgiften till.

Krav förtjänsttecken i Guld

För att erhålla förtjänsttecken i guld skall vederbörande ha nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt bridgearbete på riksnivå under minst 10 år. I allmänhet krävs styrelsearbete/ordförandeskap i kommittéer i riksförbundet i kombination med extraordinära insatser för förbundet.

Även extraordinära insatser med stor betydelse för förbund och medlemmar under kortare tid kan komma i fråga. Exempel på detta är seger i EM/VM/OS (el motsvarande) då spelare, kapten och coach som regel erhåller förtjänsttecken i Guld.

Förtjänsttecken i Guld delas ut av SBF:s styrelse, alternativt den del av organisationen styrelsen delegerat uppgiften till.

Riktlinjer för förtjänsttecken | Ansökan om Förtjänsttecken

Riktlinjerna ovan uppdaterades av SBF styrelse i oktober 2021.