Kurs M6 - Publicera nyhet

När det är dags att publicera nyheten finns det ytterligare några saker du ska göra:

  1. Publicera på minisajten
  2. Rätta till datum och tid
  3. Publicera i gröna sidans nyhetsflöde
  4. Spara

Publicera på minisajten

Välj att redigera nyheten. Gå längst ned och välj fliken Publiceringsalternativ. Kryssa för alternativet Publicerad.

Rätta till datum och tid

Att författa en nyhet i förväg är inte helt problemfritt. Tyvärr fungerar Bridge-IT på så sätt att författat datum och tid sätts till det värde som gällde när du skapade nyheten, inte när du publicerar den första gången.

Vår rekommendation är att du manuellt ändrar datum och tid till den tidpunkt som gäller när du väljer att publicera.

OBS! Om du använder schemalagd publicering kommer datum och tid att sättas till den schemalagda tidpunkten.

Publicera i gröna sidans nyhetsflöde

Lite beroende på förutsättningarna brukar vi visa minisajternas nyheter i gröna nyhetsflödet. Tänk dig följande scenarier:

  • Antag att en eller möjligen ett par nyheter i veckan publiceras. Då kan det vara motiverat att visa alla på den gröna sidan.

  • Om tre eller fyra nyheter per dag publiceras, då kommer gröna sidan att svämma över ifall alla nyheter publiceras där. Då kan man tänka sig att någon per dag visas på gröna sidan, samt att du i den nyheten visar en länk till övriga nyheter på minisajten.

Publicering på gröna sidan görs genom att gå nästan längst ned, till fliken Övriga inställningar. Där ska Visa minisajtnyhet kryssas i. Då visas nyheten i det gröna nyhetsflödet.

Spara

När du klickar på Spara kommer nyheten att synas i minisajtens nyhetsflöde, samt eventuellt i gröna sidans nyhetsflöde om du följde de separata instruktionerna ovan.

<< Först < Förra Index Nästa > Sist >>