Introduktionsmedlemskap

Introduktionsmedlemskap

Vad betyder I-medlem?
I står för introduktion och avsikten är att de som börjar spela bridge ska få en ur kostnadssynpunkt billig start på sitt bridgeliv genom att inte behöva betala medlemsavgift.

Vem kan bli I-medlem?

De som börjar spela bridge, eller går på kurs och inte varit 0-taxemedlem, I-medlem eller vanlig medlem i Svenska Bridgeförbundet tidigare.
Man kan bara vara I-medlem en gång.

Spelare som deltagit i klubbverksamheten en längre tid utan att erlägga medlemsavgift bör inte bli I-medlem, utan i stället snarast betala sin stadgeenliga medlemsavgift.
Inbetalningskort ska tillhandahållas av klubben.

Vad kostar det?

I-medlemskap är kostnadsfritt och man är med automatik medlem i klubb, distrikt och förbund.
Här finns en lista med Distrikt och klubbar.
Klicka på distrikt för att få fram klubbar och bestäm vilken klubb medlemskapet önskas i.

Hur länge är man I-medlem?

Om man blir I-medlem under hösten dvs. 1/9-31/12 får man I-medlemskap för innevarande verksamhetsår, fram till 31/8. Om man blir I-medlem under våren gäller I-medlemskapet även kommande verksamhetsår 1/9 - 31/8.
Därefter är man medlem och betalar stadgeenlig avgift.

Registrering av I-medlemmar

Vid kursstarter är det viktigt att snarast anmäla de kursdeltagarna som inte varit medlem tidigare som I-medlemmar.
Kursdeltagare som haft uppehåll, men varit I-medlem tidigare betalar medlemsavgift senast vid sin första tävling.
Nya medlemmar vid andra tillfällen anmäles senast då de deltagit i en tävling.

Nya medlemmar ska registreras via klubbens sida i BIT.
Alla klubbens inloggade admin kan registrera nya medlemmar via rubriken ”Ny medlem” i undermenyn.

Tänk på att de uppgifter som lämnas ligger till grund för adresser till medlemstidningen mm. Det är därför viktigt att de lämnade uppgifterna är riktiga i avseende på stavning och faktauppgifter.
Ansökningar om medlemskap från ny spelare skickas till kansliet@svenskbridge.se enligt info på denna sida

Medlemsnummer

Utskick av välkomstbrev sker från kansliet, normalt en gång per vecka.
I brevet bifogas ett kort med medlemsnummer (MID) och lösenord till hemsidan.

Vilka rättigheter har I-medlemmar?

I-medlemmar har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra medlemmar i din klubb, i ditt distriktsförbund och Svenska Bridgeförbundet.

Måste man vara medlem?

Alla spelare i en klubb ansluten till distriktsförbund och Svensk Bridge måste enligt stadgarna vara medlem.
Medlem är man om man erlagt stadgeenliga avgifter, är I-medlem eller ständig medlem.

Frågor

Ring eller e-posta SBF:s kansli om Du har frågor kring I-medlemskap. 019-277 24 80 , kansliet@svenskbridge.se