Minnesanteckningar TK-möte mars 2021

Minnesanteckningar förda vid TK:s möte via Teams 18 mars 2021

PDF-fil för utskrift

Närvarande TK: Carl Ragnarsson (CRA), Tommy Andersson (TAN), Henrik Johansson (HJO), Anders Landmark (ALA), Zennica Hammar (ZHA), Ryszard Sliwinsky (RSL)

Närvarande övriga: Susanne Lemborn (SLE) 1-6, Thomas Winther (TWI), Johan Grönkvist (JGR) delvis, Jan-Eric Larsson (JLA)

1. Mötet öppnade

CRA öppnade mötet kl 17.30 och distribuerad agenda fastställdes.

2. Mötessekreterare

Till mötessekreterare utsågs TWI.

3. Föregående möte och åtgärdslista

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna och har publicerats på hemsidan under TK:s minisajt. Åtgärdslistan gicks igenom och bockades av. Utkast till listor för tävlingar har gjorts av Linnea Edlund och SLE. SLE arbetar vidare med dokumentet.

4. DTL-Träff

DTL-träff lördagen den 21 augusti online med bl a workshop planeras tillsammans med MK inför höstens uppstart av klubbspelet live.
Förslag på vem gör vad till CRA senast siste mars.

5. Fair play system

Statusrapport av JLA/JGR och av SLE
Applikation/dokument enligt modell Norge ska granskas för utformning av den svenska strategin som bara ska omfatta själva kortspelet. Ett första möte planeras.

6. Allsvenskan

TBR har bokat för två år

7. Onlinesvenskan

Som spelas på BBO fungerar bra och flyter på utan större problem och tidsramarna följs exemplariskt. Konceptet uppskattas av deltagarna.
Få domslut avgörs i första hand av JGR.

8. SM lag

Det blir gissningsvis säkert minst en halvering av antalet lag jämfört med fjolårets 376, i årets upplaga.

SM-lag semifinal beslutades att spelas på RealBridge med kraftig rekommendation att använda såväl bild som ljud. Spelas i 10 grupper där lagen seedas och placeras.
SM-lag final spelas också på RealBridge där det kommer att vara krav på bild och ljud av samtliga spelare.
Scandic avbokas av TBR för dessa två arrangemang.
SM-lag Mixed, som planeras spelas live under Falkenbergsveckan, blir ett förbundsarrangemang om det kommer att spelas online. Om Bridgefestivalen sälls in, gör Falkenbergsveckan det också.

9. SM Par

SM-Par Finalerna kommer att spelas online, om Bridgefestivalen 2021 ställs in. Samma datum som vid festivalen gäller.
JSM-par hanteras av JK
TK uppmanar distrikten att samarbeta då det gäller arrangemangen av DM-par finaler som kval till SM-par finalerna. Distrikten bestämmer själv detaljutformningen av dessa.

10. Svenska Cupen 2021

All information på plats på hemsidan. Hittills blygsamma 54 lag anmälda.

11. Onlinebridge

RealBridge Anpassningen av filer för hantering av resultatinläsning i BIT är beslutad av TK, beställd och levererad. Kostnaden delas mellan TK i Sverige och Norge.
Lagserier som färdigspelades i höstas online, beviljades spel om mästarpoäng med normal skala. Den regeln gäller även fortsättningsvis.
Framtidens onlinebridge. TK tror att det även efter att vi återgått till normala tider med livebridge på klubbnivå, kommer att finnas kvar onlinebridge, om än i begränsad omfattning. TK ser inga skäl, för stunden, att begränsa utdelningen av mp för sådana tävlingar.
Alertering över 3NT Håller kvar nuvarande möjligheten för arrangören att välja.
Ångrainstruktioner Huvudregeln är att funktionen ångra inte ska vara aktiverad. TK beslöt att inte göra några ändringar i befintliga regelverk.
SM i robotbridge med Björn Hjalmarson som initiativtagare. Tidigare beslut står fast vid att SBF inte önska engagerar sig.

12. Guldtävlingar

Tre ansökningar har efter hand beviljats
Falkenbergsveckans Guld par 21.07.21
Mixed OBS 21.01.30-31
Luleå BK jubileumsguld 21.07.02-03

13. Simultantävlingar

Återstående tävlingar under säsongen ställs in på grund av lågt eller inget deltagande.

14. TL utbildning Steg 3

14-16 januari 2022. CRA kontaktar MME angående bokning av lokaler och utformning av inbjudan.

15. EBL TD workshop

Budapest april 2021 framflyttat till 25-28 november 2021.

16. MP regelverk

Levererat och publicerat av MME
TBR påtalar ett fel/avvikelse – CRA kollar och ser över.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

18. Nästa möte

TK ser tiden ann till den 31 maj och spikar därefter nästa möte till någon gång i början av juni.

19. Mötet avslutas

CRA tackade för visat intresse och avslutade TK-mötet kl 20.07