Minnesanteckningar TK-möte april 2020

Minnesanteckningar förda vid TK:s telefonmöte 24 april 2020

Närvarande TK: Carl Ragnarsson (CRA), Ryszard Sliwinski (RSL), Zennica Hammar(ZHA), Anders Landmark (ALA), Henrik Johansson (HJO), Tommy Andersson (TAN)

Övriga: Martin Löfgren (MLÖ) Thomas Winther (TWI), Carina Wademark (CWA). Johan Grönkvist (JGR)

Tomas Brenning (TBR) och ev Jan-Eric Larsson (JLA) planerade att finnas med vid mötets början. Mötet inledde därmed att avhandla de punkter som dessa berördes av.

PDF-fil för utskrift

1. Korrigering i nya MP-formlerna och rapporter i BIT

TBR rapporterar om det pågående arbetet.
De nya MP-formlerna för bronspoäng med decimaler vid partävling har varit ute på remiss via sidan MP-kalkylatorn och inga större synpunkter har inkommit.
TBR fortsätter på samma spår med individuella tävlingar samt silver- och guldtävlingar.
TBR ska löpande rapportera till MME för uppdatering av regelverket för MP.
Regelverket ska i framtiden hållas väldigt tunt och med hänvisning till MP-kalkylatorn .

TBR och JGR arbetar på att bygga systemet för att hämta MP-rapporter från resultatrapporterna i BIT. Systemet körs redan för rapporter från Funbridge och BBO och fungerar bra.
Såväl nya formler som rapportsystem ska införas fr.o.m. 1 september 2020.
Beslut: Efter en remissrunda fastställs beslutet om att förslaget för nya MP-formler är det vi ska jobba efter och som ska införas fr.o.m. 1 september 2020.

2. SM Lag

SM Lag Open är inställt.
Som kompensation till de lag som kvalificerat sig till SM Lag semifinal kommer ett Riksmästerskap online, RM Lag, att arrangeras under lördag-söndag i Kristi Himmelsfärdshelgen.
En arbetsgrupp med tilltänkta TL, teknik för resultatrapporter, support för spelare etc kommer att jobba med arrangemanget för att allt ska flyta på under helgen.
SM Lag Mixed kommer att följa beslutet för Bridgefestivalen. Om festivalen ställs in har Falkenberg meddelat att även Falkenbergsveckan kommer att ställas in och då även SM Lag Mixed.

3. Ny systemdeklaration, svensk WBF-variant

LK:s ordförande Jan-Eric Larsson (JLA) fick inte möjlighet att närvara på mötet men rapporterade att den nya WBF-versionen av deklarationsguiden är översatt till svenska och väntar på feedback från HJO, RSL och Tommy Gullberg.

Systemdeklarationen har korrigerats för att passa guiden och
Kommer att uppdateras på hemsidan tillsammans med guiden när arbetet är färdigt.

JLA har på eget initiativ även skrivit ihop en kort instruktion för hur man ska fylla i en vanlig (”enkel”) svensk deklaration. Det är ännu bara ett förslag och man återkommer till detta.
Beslut: Systemdeklaration och guide ska vara klara att skickas ut inför höstens Elitserie/Superetta, senast 1 augusti.

4. Stop-, Alert- och systemregler

Rapport från JLA.
JLA har satt samman en ”Alert-prick-stopp-grupp” som har arbetat fram ett förslag för nya alerteringsregler. När det gäller fortsatt arbete väntar man på MLÖ som arbetar fram ett eget förslag, ev kommer det i april, därefter kan de snabbt jobba vidare.
Beslut: Tidpunkten för när regelverket ska vara klart beslutas inte, men är önskvärt till säsongsstart 2021/2022. Det viktiga här är dock att reglerna blir enkla och bra.

5. Föregående möte – Åtgärdslista

Föregående möte var ett telefonmöte den 26 mars, minnesanteckningar finns publicerade på hemsidan.
Åtgärdslistan gicks igenom och bockades av.

6. Inkomna guldsanktionsansökningar

8 sanktionsansökningar för spel om guldpoäng behandlades.
GBF, Kamras Minne Par, 7 nov, TL Philip Berggren el Carl Ek
Malmö BK, Par, 5 dec, TL Thomas Winther
BK Allians Halmstad, Par, 2 jan 2021, TL Thomas Winther
Gävle BK, Gävleguldet Par, 9 jan 2021, TL Ryszard Sliwinski
Laholms BK, Par, 17 apr 2021, TL prel Henrik Johansson
BK S:t Erik, Plattliret Par, 6 feb 2021, TL Mattias Weiler
BK S:t Erik, IAF Par, 8 maj 2021, TL Mattias Weiler
BK Fyra Klöver Borgholm, Ölandsveckan A-final Par, 1-2 juli 2021, TL Thomas Winther
Beslut: Samtliga sanktionsansökningar beviljas. CWA skriver in tävlingarna i kalendern och skickar ut bekräftelse per e-post till klubbarna.

7. Allsvenskan 2020

Serieindelningarna är färdiga och finns inlagda på hemsidan. Några lag har hoppat av och JGR jagar ersättande lag.
Tills vidare hoppas TK på att Allsvenskan 2020 ska kunna genomföras.
Om FHM inte lättar på regeln om max 50 personer har vi dock bekymmer med sammandraget för Elitserien/Superettan.
Beslut: TK följer utvecklingen och återkommer om åtgärder måste genomföras.

8. SC 2020

Möjlighet för spel online och utvidgade speltider har införts. Finalen i november ligger fast och hoppas kunna genomföras som planerat.
SC Krockar återigen med Champions´Cup. Det är tyvärr inget vi kan göra något åt då EBL meddelar datum långt senare än SBF planlägger finalen.

9. SM Par

Nya sista rapportdatum för kval är 14 juni för Öppen klass och 7 juni för övriga klasser.
Styrelsen beslutar angående genomförandet av finaler senast 1 juni.

10. Övriga frågor

Micke Melander (MME) har uppdaterat informationen om TL-licenser och utbildningar. För att byta ut tidigare dokument behövs TK:s godkännande.
Beslut: Dokumenten godkänns och kan publiceras.

En förfrågan om beslutet om tillåtelse att arrangera partävlingar på BBO med mästarpoäng även kan gälla för spel på SWAN har inkommit.
Beslut: Ja, samma förutsättningar gäller förutsatt att av TK godkända TL arrangerar.

Ett förslag till simultanschema för 2020/2021 med ett inlagt simultant Guldrally har inkommit för TK att besluta om.
Beslut: Det normala simultanschemat godkänns.
För guldsimultan godkänns kostnaden om 50 kr/spelare, guldpoäng enligt 1gp till segraren i det lokala heatet, 3-2-1 för topp 3 i det centrala heatet samt 5-3-1 för topp 3 i rallyt efter samtliga 4 deltävlingar.
Ett krav ställs på 12 deltagande par lokalt för att kunna få guldpoäng i det lokala heatet, man kan dock med minst 4 par vara med i centralheat och totalrally.

Guldsimultan ska arrangeras en måndag, en tisdag, en onsdag och en torsdag.

TK ger MSV i uppdrag att besluta om speldagar.
CWA meddelar MME för information till inbjudningar.

11. Nästa möte

Då det förmodligen kommer att bli spontana möten framöver bestämdes inget datum. Nästa ordinarie möte hålls i november.