Minnesanteckningar TK-möte mars 2020

Minnesanteckningar vid SBF Tävlingskommitté (TK) telefonmöte 26 mars 2020, kl 18.30

Närvarande ledamöter TK: Carl Ragnarsson (CRA) ordf, Tommy Andersson (TAN), Zennica Hammar (ZHA), Henrik Johansson (HJO), Anders Landmark (ALA), Ryszard Sliwinski (RSL).

Adjungerade/inbjudna: Martin Löfgren (MLÖ), förbundsordförande, Tomas Brenning (TBR), Johan Grönkvist (JGR), Thomas Winther (TWI)

PDF-fil för utskrift

1. SM Lag 2020 – slutspel (semifinal och final)

SBF styrelse har vid sitt telefonmöte den 27 mars att fatta det formella beslutet om huruvida innevarande verksamhetsårs slutspel i SM Lag ska genomföras som planerat eller inhiberas i sin helhet. Semifinalerna (60 lag på tio orter) äger rum helgen 18-19 april och finalen traditionsenligt i Kr Himmelsfärdshelgen 21-24 maj.

Mot bakgrund av de extraordinära omständigheter som Corona-pandemin (Covid-19) medför just nu, är det TK:s rekommendation till styrelsen att fatta beslut om att avlysa slutspelet i SM Lag i sin helhet. Följaktligen koras inga svenska mästare i disciplinen för 2020.

TK diskuterade möjligheten att erbjuda en från SM Lag helt fristående online-lagtävling på BBO i Kristi Himmelsfärdshelgen, med den enda kopplingen till SM Lag 2020 att den kommer att vara öppen endast för de till semifinalen kvalificerade 60 lagen. Ett skissat upplägg skulle då kunna vara: kval Gröna Hissen (en ronds fördröjning) lördag, slutspel fyra lag söndag (semifinal och final/match om tredje pris). Föranmälan kommer att krävas och minst sexton av de sextio lagen måste ställa upp för att en sådan tävling ska startas.
Beslöts, givet att styrelsen fattar beslut om att ställa in slutspelet i SM Lag, tillfråga samtliga 60 lag om deras intresse för en sådan fristående online-lagtävling. JGR ombesörjer.

2. Mästarpoäng på Funbridge

TK har redan sedan tidigare fattat beslut om halv bronspoängskala för tävlingar på Funbridge.
Det beslutet avsåg deras i brickantal (ungefärlig) motsvarighet till en vanlig tävling på klubben, 20 jämfört med 24-26.
Nu finns även möjlighet att spela kortare tävlingar, 12-brickors, på Funbridge, varför frågan rests om bronspoängstilldelning för dessa.
Beslöts att tilldela mästarpoäng utifrån ¼-dels bronspoängsskala, vilket harmonierar med principen om halv skala för klubbtävlingar med färre antal brickor än 18. (Den ”halva halvan” således ¼.)

3. Inrättande av lagseriespel på BBO med anledning av Corona-pandemin

MLÖ redogjorde för tankar kring lagseriespel på BBO med anledning av Corona-pandemin.
Kort sammanfattning:
Det finns få partävlingar och få personer med behörighet att anordna sådana på BBO. SBF önskar öppna upp för att klubbar (själva eller i samarbete) ordnar lagserier.
Precis som med ambitionen med mer lokala partävlingar, där SBF dessvärre inväntar beviljande av behörigheter från BBO (som tillfälligt fryst detta), är önskan att klubbar ska kunna samla sina spelare med en ”lokal prägel” och att man kan ta ut en startavgift som kan hjälpa klubben att täcka sina fasta kostnader i en period utan intäkter.
Skillnaden mellan en lagserie och en partävling på BBO är att det inte behövs någon behörighet för att starta en lagmatch.

I huvudsak tre frågor behöver TK fatta beslut om, varav fråga 2 och 3 är avhängigt positivt svar på fråga 1:
1. Ge tillstånd, i likhet med för partävlingar, till att inrätta lagserier på BBO Beslöts att bevilja.
2. Beslut om deadline för sådana lagserier Beslöts att BBO-lagserierna ska vara färdigspelade senast den 31 augusti 2020.
3. Sanktionering och mästarpoängtilldelning
Beslöts att följa gällande mästarpoängregelverk, som om lagserien spelats på klubb.