TK-januarimöte 11-12 jan i Örebro

Minnesanteckningar vid möte med Svenska Bridgeförbundet, tävlingskommittén, 11‐12 januari 2018

PDF för utskrift

Närvarande: Carl Ragnarsson (CRA), Christer Grähs, (CGR) Tommy Andersson (TAN), Ryszard Sliwinski (RSL), Thomas Winther (TWI), Carina Wademark (CWA)

Endast torsdag: Tomas Brenning. Endast fredag: Johan Grönkvist.

1. Guidekort för lagtävling i Ruter.

I dag finns inte guidekort ‐ lagtävling för utskrift i Ruter. Då viss efterfrågan finns och det inte bedöms vara någon större kostnad bestäms att göra en beställning av detta.
Beslut: TK beslutar att guidekort för lagbarometer ska finnas i Ruter och beställning är gjord till TBR.

2. % från IAF‐tävling till poängserie i Ruter

I Festivalversionen av Ruter finns möjlighet att omvandla IAF‐tävlingar till % med en fix % om 63,5 för första och 36,5 för sista plats. Ska vi föra över den möjligheten även till den allmänna Ruterversionen?
Beslut: TK ser inte att behovet finns idag, men håller öppet att göra en beställning i framtiden om efterfrågan finns.

3. Krav på att skicka in deklarationer inför elitserien

I SM‐lag, finalen, ska man sedan många år tillbaka skicka in deklarationer i förväg. Önskemål finns att detta ska gälla även vid Elitserien.
Beslut: TK beslutar att ha samma önskemål inför elitserien. CRA skriver in detta i regelverket för allsvenskan. Kansliet för in det i informationsbrevet till lagkaptenerna inför omgång ett.
CWA meddelar kansliet att det ska föras in i brevet till elitseriens kaptener inför omg 1 samt att det kommer in en systemsida på minisajten.

4. Varningsmeddelanden i Ruter

Funktionärer hör ibland av sig och vill ha varningsmeddelanden i Ruter. Som ex spelade en klubbtävling med 10 par och 20 brickor, valde ett guidekort för detta, men insåg inte att det skulle uppstå dubbelmöten i sista ronden. Om ett varningsmeddelande kommit upp hade man kunnat undvika detta.
Beslut: TK beslutade att inte beställa en funktion med varningar i Ruter då man i så fall skulle behöva varna för väldigt många ev händelser.

5. FTP

Önskemål från klubbar finns om att få en FTP‐area på SBF:s server.
Man önskar även ett fritextfällt ovanför resultatredovisningen i BIT.
SBF tillhandahåller inte några FTP‐areor. Man har tidigare gjort det för ett 20‐tal klubbar/distrikt, men efter två stora hackerattacker på hemsidan, som medförde stora kostnader beslutades att vi inte ska tillhandahålla ftp‐utrymme på SBF:s server.
Beslut: SBF tillhandahåller inget FTP‐utrymme på sin server.
Beslut: Ett fritextfält ska införas ovanför tävlingsresultaten i BIT.

6. En TL‐klocka – BM‐pager finns för inköp hos bridgeförlaget.

TBR informerar om att Bridgemate har infört en TL‐knapp på BM 2 som vid aktivering och inköp av TL‐ klocka samt sändare gör att TL kan anropas via BM istället för att ropa. Mer info finns på Bridgeförlaget

7. Löpande resultat, div 2

Efterfrågan finns på löpande resultat, på samma sätt som vid elitserien, i div 2.
Beslut: Såväl kompetensbehov hos funktionär som säkerhetsrisker, olika starttider etc gör att detta för närvarande inte kommer att införas. Resultat/halvlek anses i lagtävling som löpande resultat.

8. Särskiljning

Nya särskiljningsregler ska införas fr o m 1 juli 2018. Särskiljning tillämpas inte i SM par ‐ finaler.
I Partävling ska särskiljning avgöras genom
1. Brickräkning av alla brickor spelade på samma ledd
2. Inbördes möte

Särskiljningen ska vara visuellt synlig på utskrifter från Ruter.
Observera att undantag för pbn/mcd‐rapporter måste införas för tävlingar utan särskiljning.

I Lagtävling som inte är Swiss avgörs tävling genom
1. VP
2. Inbördes möte
3. Kvot

I Lagtävling Swiss
1. VP
2. Swiss points
3. Inbördes möte
4. Kvot
Beslut: TK beslutar om att implementera systemet i Ruter respektive lagmodul i BIT och beställning är gjord till TBR.

9. Hcp ‐ scratch

Om man spelar en hcp‐tävling finns en scratch‐knapp för att se scratchresultatet, önskemål finns om motsvarande hcp‐knapp vid scratchtävlingar.

Under Mina sidor i BIT ska man själv, genom en kryssruta, kunna välja vilket resultat som visas för mina resultat.

Det är idag default att nya och gästande spelare utan svenskt hcp får hcp 52 för aktuell tävling. TK beslutar att man för nya medlemmar samt medlemmar från andra länder ska kunna fylla i ett manuellt hcp. Lämnar man tomt blir defaultvärdet 20.

Diskuteras även om orättvisan i att vissa klubbar rapporterar MP för både hcp och scratch medan andra klubbar aldrig gör det. Då det inte är någon kostnad för MP idag borde man kanske införa att alla rapporter ger MP efter båda listorna.
Frågan ska utredas vidare och bl a tas upp med deltagarna vid distriktsträffen i maj.
Om man beslutar om genomförande kommer det tidigast att införas fr.o.m. säsongen 19/20

Leverans i Ruter beräknas delvis kunna levereras i maj‐ delvis i novemberversionen.
Scratchknapp samt övrigt i BIT levereras när det passar in i prioritetsordningen.

Beslut:TK beslutar att defaultvärdet för hcp, om man inte matar in något värde, ska vara 20.
TK beslutar om att ha en knapp i BIT för hcp‐resultat vid scratchtävlingar.
TK beslutar att det inte ska vara möjligt att skicka in mp‐rapporter enligt hcp‐resultat för silver‐ och guldpoäng.
TBR ändrar i inställningarna för Festivalruter som idag har defaultvärde 26.
Beställningarna är gjorda till TBR.

10. Strata

Enligt Riksstämmobeslut skall strataberäkning vara möjligt i Ruter. Idag finns en enkel version som BK S:t Erik använder och själva har betalat utvecklingen för.
För att få ett bredare användningsområde ska TBR utveckla den befintliga versionen så att man bl a fritt ska kunna sätta stratagrupper enligt användarens önskemål.
- Man ska kunna välja mellan att dela in fältet i mästarvärdighet, hcp eller valfri indelning, 2‐5 grupper samt kunna ange procentuell storlek för grupperna.
- Display ska anpassas efter strata så att man ser gruppindelningen i totalresultatet.
- MP ska ej delas ut efter strata utan delas ut enl MP‐bestämmelserna som vid övriga tävlingar.

Inför Festivalen ska det skrivas in en förklaring i Festivalguiden av den strataberäkning som används. CWA meddelar MME att detta ska göras.

Beslut: TK beslutar att utvecklingen ska ske före publicering till övriga klubbar. Publicering sker i majversionen av Ruter. Beställning är gjord till TBR.

11. Fragmenterade mästarpoäng

Diskuterades vad som måste till innan vi kan införa fragmenterade mästarpoäng.
Bronsskalan måste göras om och taket för silverpoäng ska tas bort.
Ett antal förbund/personer ska kontaktas för att kontrollera om de har formler som vi kan använda.
TBR kollar Frankrike, ACBL och Holland, RSL Polen och CRA pratar med Per Jernberg.
En formel för tilldelning måste därefter beställas och implementeras.
Beslut: Införandet av fragmenterade mp kommer tidigast att införas fr.o.m. säsongen 19/20

12. Allsvenskan

Allsvenskan kommer att ha samma upplägg som under 2017.
Elitserien kommer att ha samma spelorter.
Div 2 och div 3 har fått sin preliminära serieindelning. Några lag fattas ännu från div 4, men så snart dessa kommit in och serierna är kompletta kommer indelningen att läggas ut på hemsidan samt skickas till kaptenerna för överseende innan de slutliga serierna fastställs.
Förslag på spelorter för sammandrag i div 2 och div 3 har tagits fram.
Vissa arrangörer har haft svårt att leverera den kvalitet som eftersträvas för arrangemangen i div 2, detta ses över inför 2018 års allsvenska.
En fråga angående att korta pauserna mellan matcher från 15 till 10 minuter även vid elitserien har kommit in. Då vi har BBO sändningar och en del andra ändringar som ska till behövs dock de 15 minuterna.
Beslut: CRA ska göra ett förtydligande angående överklaganden i tävlingsbestämmelserna för allsvenskan 2018.
JGR och TAN ansvarar för att ta kontakt med ansvariga på respektive klubb på de föreslagna sammandragsorterna för att fastställa spelorter 2018 för div 2 och 3.
TK beslutar att inte minska ner pauserna mellan matcherna i elitserien till 10 minuter.

13. Fler än 6 spelare i SM‐lag

Det kommer ofta in önskemål om att få ha 8 spelare i SM‐lag.
För att underlätta i kvalen lättas reservreglerna upp.
Man får använda upp till 8 spelare, men måste välja vilka 6 som
spelar vidare innan en eventuell SM‐semifinal. Om man har använt 6 spelare får man dock inte sätta in 2 nya spelare till en eventuell SM‐lag semi.
Beslut: TK beslutar att man utan särskilda skäl får använda upp till 8 spelare i laget, men att endast 6 av dessa får spela vidare när det är dags för semifinaler och final.
Vilka spelare som spelar vidare ska meddelas till SBF av distriktet i samband med att man anmäler vilka lag som gått vidare till semifinal.
CRA skriver in ändringen i tävlingsbestämmelserna. CWA meddelar kansliet att föra in det i informationen till distrikten samt skriver in det på minisajten.

14. Mästarpoäng i DM-Lag

En fråga angående mästarpoäng i DM lag kval har inkommit. Man efterfrågar en skillnad i MP‐tilldelning i kval respektive final.
Beslut: TK kommer inte att införa någon ytterligare skillnad i MP mellan ett eventuellt kval till DM och en DM‐final. Det är redan idag en skillnad då placering 1‐3 i finalen kan få bonus. Har man kval får man en automatisk chans till extra tilldelning, då kval till DM final är ett frivilligt steg.

15. Uppdaterat TL‐register

Det saknas en uppdatering av TL‐registret där aktivitetskravet för befintliga TL är uppfyllt och aktuellt.
För att få behålla sin TL‐status, steg 2 samt steg 3, måste man under 2018, utöver aktivitetskraven, även genomgå en uppdateringskurs på den nya lagboken.
Beslut: TWI äger frågan och ansvarar för att TL‐registret gås igenom.
CWA meddelar ansvarig för Medlemsnytt att informera om kravet på uppdatering.

16. Klubbyte

Det finns fortfarande medlemmar som spelar allsvenskan, byter klubb mellan 15 april – 15 augusti för att spela DM i annat distrikt och sedan byter klubb igen.
Enligt regelverket får man bara representera en klubb/säsong, detta står dock endast i det allsvenska regelverket och kan göras tydligare.
Beslut: Klubbyten mellan 15 april och 30 juni anses tillhöra kommande verksamhetsår.
CRA ansvarar för att förtydliga detta tillsammans med att endast ett byte är tillåtet och skriva in det i samtliga regelverk.

17. STOP

En fråga angående STOP i konkurrensbudgivning har inkommit.
I vissa länder finns obligatoriskt STOP i konkurrensbudgivning och man undrar om även Sverige kan införa detta.
Beslut: TK ser positivt på detta, men anser inte att Sverige är moget för ett sådant beslut i dagsläget då vi nyligen införde STOP vid hoppande bud även för bronstävlingar och redan det är svårt.

18. Höjning av veteranåldern

WBF och EBL har börjat att höja veteranåldern för att år 2026 till slut ha en veteranålder om 65 år. EBL/WBF höjer åldern vartannat år och kommer att säsongen 25/26 ha nått 65 år för de som är födda 1961.
Hur ska höjningen gå till i Sverige?
Sverige kommer att fortsätta med en veteranålder om 60 år fram till säsongen 20/21.
Fr.o.m. då fryser vi veteranåldern så att de som är födda 1961 kommer att fortsätta vara veteraner medan de som är födda 1962 får vänta till säsongen 26/27.
Det innebär att några kommer att förbli veteraner i Sverige medan de inte kan delta i internationella mästerskap förrän de är veteraner enligt WBF/EBL‐modellen. Födda 1962 kommer att bli veteraner samtidigt i Sverige och inom EBL/WBF.
Beslut: Sverige beslutar att ha kvar en veteranålder om 60 år för svenska tävlingar fram till säsongen 20/21, då höjer vi till 65 år och fryser födelseåret 1961 fram till säsongen 26/27 då den årliga uppräkningen startar igen, med födda 1962.

19. Genomgång av det som fattas eller är fel i det generella regelverket.

  • Sid 12, lag 40B2(C). Beslutet att SBF tillåter att en spelare tittar på motståndarnas deklarationskort både när MTV och spelaren själv står i tur att bjuda ska ändras till att det är tillåtet när MTH och spelaren själv står i tur att bjuda.
  • Sid 13, lag 76A2. Det regleras av aktuella tävlingsbestämmelser
  • Sid 13, lag 76C2. Då åskådare som bedöms tillhöra ena sidan bedöms ansvariga för ett regelbrott som påverkar spelet ska denna sida betraktas som ansvarig. I övriga fall bedöms båda sidor som icke felande.
  • Sid 14, lag 93C1. I fall där det inte enligt SBF:s tävlingsbestämmelser står annat kan man överklaga domslut till LK.
  • Sid 19, Om par som tvingas avbryta tävling i förtid. Där det avvikande paret har spelat mer än 60% av brickorna ska de få 0% på återstående brickor. Paret man skulle ha mött får det bästa av 60% och medel.
  • Sid 24, överklagande till jury. Första punkten: göras skriftligt på därför avsett formulär som tillhandahålls av tävlingsledaren, ska tas bort
    Beslut: CRA formulerar, tar bort samt skriver in vad som gäller på respektive ställe i de generella reglerna, i tävlingsbestämmelserna för allsvenskan och SM‐tävlingar.

Vid Pennan
Carina Wademark