Rättelser till Lagboken

Jan-Eric Larsson tar löpande in eventuella rättelser till 2017 års lagbok.
Ändringar kan inte göras i den tryckta boken, men på hemsidan kommer korrigeringar att göras.

Den första omgången rättningar har nu genomförts.
Såväl PDF:en med hela lagboken som de rättningar som gjorts ligger under Regler och Dokument - Lagboken.

Om någon upptäcker mer som bör rättas tar Jan-Eric tacksamt emot sådant till jel@svenskbridge.se