Minnesanteckningar TK-möte april 2022

Minnesanteckningar TK-möte via Teams 2022-04-28

PDF-fil för utskrift

Närvarande TK: Carl Ragnarsson (CRA) ordf, Ryszard Sliwinski (RSL), Zennica Hammar (ZHA), Tommy Andersson (TAN), Henrik Johansson (HJO), Anders Landmark (ALA).
Anställda: Thomas Winther (TWI), Carina Wademark (CWA) sekr.
Delar av mötet: Johan Grönkvist (JGR), Suzanne Lemborn (SLE)

1. Föregående möte, åtgärdslista och agenda

Föregående mötesanteckningar ligger publicerade på hemsidan.
Åtgärdslistan gicks igenom.
Någon punkt ändrade plats på dagordningen då SLE och JGR inte deltog på hela mötet.

2. Allsvenskan

Serieindelningen av division 2 och 3 har legat ute för påsyn under några veckor. Några få förändringar har gjorts i division 3.
Arrangörer är utsedda och där TL fattas i div 2 hjälper kansliet till att lösa det.

TL i Elitserien + Superettan, tre stycken per centralhelg, bland följande: Ryszard Sliwinski, Philip Berggren, Pierre Winberg, Linus Jorner och Johan Grönkvist. Reviewer för dessa båda serier: Henrik Johansson.

Diskuterades angående ersättningsmodell till arrangörer fr.o.m. Allsvenskan 2023, så att den harmonierar med modellen för SM Lags semifinaler. Även beträffande utbetalning av TL-arvoden m.m.

Beslut: Beslutades att vi har nuvarande ersättningsregler för allsvenskan 2022 och att SBF fr.o.m. 2023 har samma regler för Allsvenskans division 2 och division 3, som för SM Lag Semifinal.
Den del som ska täcka lokalhyran i båda fallen, per dag, ska vara 500 kr + 50kr/bord. Brickläggning ersätts med 2.50 kr/fysiskt exemplar och för en uppsättning brickor per enskild match (till exempel: för 10 bord fem exemplar av varje giv).

Beslut: De olika avgifterna i Allsvenskan ska fortsatt hållas separerade, så att spelarna betalar bordsavgiften och klubben startavgiften.

3. SM Par Open 2022

Deltagarantalet i kvalen till SM Par har sjunkit drastiskt; främst i SM Par Open: över 50%. Detta innebär stora intäktsförluster. En arbetsgrupp finns tillsatt för att arbeta med hur SBF ska få spelarna att vilja tävla igen.
Pandemin ses som en stor bidragande orsak, då klubbar på många ställen inte haft tillräckligt med tid för att planera in kval på klubbnivå.

Beslut: För att alla spelare ska erbjudas en chans till kval i SM Par Open, planeras för spel av Sista Chansen på RealBridge lördagen den 2 juli. Detta förutsatt att vi inte fyller samtliga 170 kvalplatser till SM Par Semi innan den 11 juni. TL i Sista Chansen blir Ryszard Sliwinski.

4. SM Lag-disciplinerna 2022

SM Lag Open
Ett per capsulam-beslut har tagits angående VP-avdrag för sen ankomst i SM Lag Semi, heat Skövde.

TL vid finalen i SM Lag Open den 26-29 maj: Henrik Johansson och Linus Jorner. Reviewer: Ryszard Sliwinski.

Gotland har önskat ett extra bidrag för båtresa inför SM Lags semifinal. Bidraget delas ut i finalen samt i Allsvenskan, men finns inte i regelverket för SM Lags semifinal.

Beslut: Gotland erhåller 500 kr/spelare i båtbidrag, samma som gäller för allsvenskan och SM Lag final. Kommande verksamhetsårs tävlingsbestämmelser kompletteras i enlighet med detta.

TK diskuterade en fråga från främst norrlandsheaten beträffande starttider för SM Lags semifinaler och där några önskat att inför 2023 års upplaga ändra starttiden på lördagen, till kl. 10.00 istället för nuvarande 13.00. Som argument framförs att lag som har långa resor ändå måste resa dagen före semifinalen och där ett tidigare avslut på söndagen vore mera lämpligt, sett ur resesynpunkt. Diskuterades även möjligheten att ha olika starttider för de olika heaten, då med konsekvensen att inte spela samma givar i alla heat.

Beslut:ALA undersöker med spelare från norrlandsheaten. För att en förändring ska kunna komma till stånd, krävs att merparten spelare från de lag som normalt kvalificerar sig till berörda heat önskar tidigarelagd starttid.

SM Lag Mixed
Tio lag är i skrivande stund anmälda och tävlingen ser därmed ut att kunna spelas live.

5. TL-utbildning

Dokumentation till kursdeltagare vid Steg 2-utbildning finns klar för distribution. CRA skickar den slutliga versionen till kansliet för att läggas i SharePoint.

EBL arrangerar Internationell TL-kurs den 15-18 september 2022 i Warszawa. SBF:s ekonomi tillåter för närvarande inte att deltagande.
Henrik Johansson deltar, på EBL:s bekostnad, som kursledare.

6. Fair Play-system

En arbetsgrupp bestående av SLE, Lars Andersson, Andreas Westman, Per-Ola Cullin, Mikael Grönkvist och Ryszard Sliwinski arbetar med att utreda om, och på vilket sätt, SBF ska införa Fair Play-system i Sverige. Man har haft ett möte med Allan Livgård (norska bridgeförbundet) för att höra hur Fair Play-systemet har fungerat i Norge. Gruppen ska ha ett nytt möte för att besluta om vidare utredningar samt upprätta en handlingsplan för huruvida SBF ska använda sig av Fair Play-systemet eller annat system, med samma syfte, i Sverige. (Idag använder sig SBF av rapporten ”Avvikande händelser”.)

7. Ruter

Gävleborgs BF har delat med sig av ett sitt material för Ruterutbildning. Thomas Winther, Tommy Andersson och Ryszard Sliwinski ska för TK:s räkning gå igenom materialet för att se ifall det eventuellt kan användas även i andra distrikt.

8. MP – Mästarpoängklasser – Ranking

CRA kommer att gå igenom regelverket för MP så att relevanta avsnitt som fallit bort återinförs i det uppdaterade regelverket som kommer 1 september 2022. MME ska därefter informeras.

För info beträffande Ranking:
Den som nagelfar listorna kommer framöver att hitta mindre fel, t.ex. vid skarvar mellan åren. Det kan även skilja mellan dagar. Om kansliet summerar poängen en fredag och man tittar på listan lördag morgon kvarstår den totala poängen som beräknades dagen före. Detta rättas till på måndagen.

För info beträffande MP-listor:
Topplistor för guld- respektive silverpoäng har tagits fram. De nås via MEDLEM > Statistik & listor.
Mina sidor visar placering för silver- och guldpoäng, dock endast placering bland dem som har betalt medlemsavgiften. Listor som inkluderar icke-medlemmar och avlidna nås via MEDLEM > Statistik & listor.

9. DTL-Träff online

DTL-träff planerar att genomföras digitalt via Teams lördagen den 20 augusti 2022.
CRA och RSL ansvarar för att ta fram ett program och därefter meddela CWA, så att information kan publiceras på hemsidan samt skickas ut till alla DTL.

10. Svenska Cupen 2022

Fortlöper enligt plan; i skrivande stund befinner vi oss i omgång 3.

11. Onlinebridge

Deltagandet i SBF:S tävlingar på Funbridge är lågt.

Beslut: Beslutades att tävlingarna på Funbridge ska vara kvar, men att råda SBF:s styrelse att fatta beslut om att upphöra med att dela ut priser för veckans och månadens lirare i alla kategorier fr.o.m. den 1 juni 2022.

12. LiveBridge Cup (LBC)

Kvalet i LBC är färdigspelat. De 52 främsta spelarna ska bjudas in till finalen, som spelas tisdagen den 2 augusti, under Bridgefestivalen. Micke Melander ansvarar för layout av samt informationsutskick till deltagarna.

13. Guldtävlingar

Guldtävlingar som beviljats sanktion sedan förra mötet samt några nya som beviljats sanktion.
• 15 april, Trosa BS
• 3 september, BK Tre Sang Helsingborg
• 12 november, Uppsala lagguld
• 3 december, Malmö BK
• 7 januari (2023), Gävle BK

14. HCP

SBF ges tillgång till Danmarks handikappsystem för lagtävling. Det ligger i kölistan för att kunna implementeras. Innan dess ska systemet ses över för att passa svenska förhållanden. Ett införande kommer inte att kunna ske före den 1 september 2023.

15. Simultantävlingar

Schemat för simultantävlingar har gåtts igenom. TK önskar att kansliet går igenom listan ytterligare en gång för att se ifall det går att korrigera (läs: öka) antalet kvällstävlingar och eventuellt flytta eller lägga till några till de vanligtvis mest populära veckodagarna.

Mentorssimultan införs på prov med en (1) tävling per månad, där en mindre rutinerad spelar tillsammans med en mentor. Som mindre rutinerad räknas härvidlag den som har ett handikappvärde lägst 45.

Mentorssimultantävlingar kommer att vara handikappgrundande, på samma sätt som alla andra partävlingar, vilket är en ändring jämfört med tidigare beslut i frågan. Om man skulle undanta dessa tävlingar från handikappuppdatering, måste man också ta ställning till handikappuppdatering för liknande scenarier. T.ex. jourspelare i bridgefestivalen, tävling där enskild spelare med lågt handikapp ställer upp tillsammans med spelare med avsevärt högre handikapp och kräver att tävlingen inte ska påverka handikappet etc.

16. System och alerteringsregler

Nytt regelverk för system och alerteringsregler var beräknat att införas fr.o.m. den 1 september 2022. Datumet är framflyttat till den 1 september 2023. Mårten Gustawsson är fr.o.m. januari 2022 ny koordinator för arbetet med dessa regelverk.

17. Övriga frågor

Bidrag till Öppna VM
RSL har fått en fråga från spelare beträffande bidragsregler för deltagande i öppna VM; ur den fond som inbetalas till via avgifter i SM Par-disciplinerna. Denna fond är en EM-fond, där spelare placerade etta eller tvåa i SM Par Dam, SM Par Veteran, SM Par Mixed och SM Par Open, kan ansöka om bidrag för att spela öppna EM. Fonden gäller inte deltagande i öppna VM.

Nytt upplägg av SM Lag
Diskuterades den tråd på hemsidans forum där några önskar ge TK i uppdrag att se över hela upplägget av SM Lag, från kval till final. TK kommer inte att genomföra några förändringar inför 2022/2023, men är öppna för att diskutera genomtänkta och genomförbara förslag inför senare verksamhetsår.

18. Nästa möte

Nästa möte hålls via Teams i november, datum beslutas senare.