Ny beräkning för rankingpoäng

TK har fattat beslut om en ny modell för hur SBF beräknar rankingpoäng. Beräkningen ska nu ske över en treårsperiod, istället för som tidigare två år.

För att åstadkomma en effekt där de senaste, och mest aktuella resultaten från tävlingar skall ha en större genomslagskraft än äldre resultat, har TK beslutat att gradvis devalvera värdet av inspelade rankingpoäng över en treårsperiod.

Det senaste årets rankingpoäng har fullt värde, men efter 1 år devalveras värdet med 1/3 och efter 2 år med 2/3. Rankingpoängen försvinner sedan helt först efter 3 år.
Det är fortfarande endast inspelade Silver och Guld- poäng som kan omvandlas till rankingpoäng.

Enligt tidigare modell hade rankingpoängen fullt värde för båda de senaste två åren, för att sedan helt försvinna redan efter 2 år. Enligt den nya modellen räknas rankingpoäng nu även för ett tredje år, men då endast med 1/3 av dess fulla värde.

Den nya beräkningsmodellen speglar en mer balanserad ranking över en treårsperiod istället för att i vissa fall har ”hoppat” kraftigt vid tvåårsförändringar.

Nedan kommer ett exempel!

  • De gula siffrorna räknas till 100 % av värdet.

  • De blå siffrorna (mellan 1-2 år) räknas med 2/3 av det värdet.

  • De orangea siffrorna (mellan 2-3 år) räknas 1/3 av värdet

Rubriken Gamla rankingpoäng är en sammanslagen inläsning ifrån vårt äldre kanslisystem och räknas med en faktor av 1/3 fram till 1 sep 2022.

Totalt i detta exempel blir rankingpoängen (rp) 736.