TL Steg 3-utbildning, 14-16 januari 2022

Tävlingskommittén inbjuder till TL Steg 3-utbildning den 14-16 januari 2022.

Inbjudan till TL-Steg 3 | Deltagare |

Var

Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1B, Örebro (tel. 019-767 44 00).

För vem

I första hand:

  • De som innehar TL Steg 2-licens som önskar vidareutbilda sig och pröva för TL Steg 3-licens.

I mån av plats (först till kvarn):

  • De med TL Steg 3-licens (eller EBL:s NBO-licens [”Steg 4”]) och som vill förkovra sig ytterligare.
  • De som önskar repetition/träning inför kommande EBL-utbildningar.

Avgifter/kostnader

  • 2 500 kr per deltagare i enkelrum, inkl. kost, logi och kurskostnader.
  • 2 000 kr per deltagare i dubbelrum, inkl. kost, logi och kurskostnader.
  • 1 200 kr per deltagare med eget boende, inkl. kost och kurskostnader.
    Kostnaden inkluderar även TL-väst för dem som som erhåller Steg 3-licens.

Alla deltagare står själva för sina resekostnader.

Anmälan och frågor

Anmälan och frågor ställs till Thomas Winther via e-post >>e-post eller tel. 019-277 24 86.
Anmälan senast den 20 december 2021.

Kursledning

Henrik Johansson, Jan Eric Larsson, Carl Ragnarsson, Ryszard Sliwiniski och Thomas Winther.

Teori och praktik vid utbildningen

Såväl teori (ett antal föreläsningar) som praktik (s.k. simulerings-
övningar) genomförs under utbildningsdagarna. Simuleringsövningarna utgör det praktiska provet och där deltagaren får agera TL, som om händelsen inträffat i en tävling.

Deltagarens insatser vid simuleringsövningarna bedöms och poängsätts samt ligger, tillsammans med det teoretiska provet, till grund för helhetsbedömningen av huruvida deltagaren blir godkänd, och därmed erhåller Steg 3-licens, eller ej.

Steg 2-TL som erhåller Steg 3-licens, får denna sig tilldelad vid utbildningshelgens avslutning.

Program

Fredag 14 januari

Tidpunkt Händelse
17.00-17.20 Inledning och presentation
17.20-17.50 Föreläsning:
SBF:s olika regelverk
17.50-18.00 Kort paus
18.00-19.50 Föreläsning:
Viktiga lagar
20.00 Middag, därefter kvällen fri

Lördag 15 januari

Tidpunkt Händelse
09.30-10.45 Föreläsning:
Jämförbart bud
11.00-12.30 Simuleringsövningar, pass 1
12.30-13.30 Lunch
13.30-15.30 Simuleringsövningar, pass 2
15.30-15.45 Kaffepaus
15.45-17.45 Simuleringsövningar, pass 3
18.30-19.30 Middag
19.30-21.30 Simuleringsövningar, pass 4

Söndag 16 januari

Tidpunkt Händelse
09.30-11.30 Teoretiskt prov
11.45-13.00 Genomgång av provet
13.00-14.00 Lunch
14.00-14.45 Avslutning
Visning av provresultat m.m.
14.45 Hemfärd