SM Par Open 2022

Preliminär finalplatsfördelning och startlista

Innevarande år Föregående år
Distrikt Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa
Direktkval 1 1,00 1 1,00 1
Bohuslän 72 0,5 10,79 7 4,00 4
Dalarna 51 1 9,52 8 3,31 3
Gotland 16 2,70 1 1,05 1
Gävle 44 0,5 7,92 9 2,88 3
Göteborg 67 1 10,87 10 3,84 4
Halland 47 7,93 9 3,08 3
Jämtland 16 2,70 4 1,05 1
Jönköping 46 7,76 1 3,02 3
Medelpad 8 1,35 2 0,52 1
Mälardalen 21 3,54 5 1,38 1
Norrbotten 15 2,53 3 0,98 1
Skåne 133 15,44 16 6,00 6
Stockholm 120 3 17,34 18 5,57 6
Sydöstra 65 9,70 10 3,77 4
Uppland 33 4,5 10,07 11 2,16 2
Värmland 28 4,72 6 1,84 2
Vä-botten 15 2,53 3 0,98 1
Västergöt 121 0,5 14,93 16 5,61 6
Ångerman 22 3,71 4 1,44 1
Örebro 79 10,88 12 4,23 4
Östra Mel 81 1 12,05 14 4,29 4
Totalt 1101 12 170 62