SM Par Veteran 2022

Innevarande år Föregående år
Distrikt Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa
Direktkval 1 1,00 1 1,00 1 1 1,00 1 1,00 1
Bohuslän 12 1,40 1 1,40 1 47 3,57 3 3,57 3
Dalarna 13 1,51 2 1,51 2 9 0,68 1 0,68 1
Gotland 10 1,16 1 1,16 1 16 1,21 1 1,21 1
Gävle 8 0,93 1 0,93 1 10 0,76 1 0,76 1
Göteborg 10 1,16 1 1,16 1 11 0,00 0 0,00
Halland 15 1,75 2 1,75 2 22 1,67 2 1,67 2
Jämtland --- 0,00 0 0,00 --- 0,00 0 0,00
Jönköping 25 2,91 3 2,91 3 16 1,21 1 1,21 1
Medelpad 16 1,86 2 1,86 2 22 1,67 2 1,67 2
Mälardalen 16 1,86 2 1,86 2 22 1,67 2 1,67 2
Norrbotten 10 1,16 1 1,16 1 10 0,76 1 0,76 1
Skåne 10 1,16 1 1,16 1 14 1,06 1 1,06 1
Stockholm 62 7,22 7 7,22 7 83 6,30 6 6,30 6
Sydöstra 25 2,91 3 2,91 3 44 3,34 3 3,34 3
Uppland 38 4,42 5 4,42 4 17 1,29 2 1,29 1
Värmland 12 1,40 1 1,40 1 29 2,20 2 2,20 2
Vä-botten --- 0,00 0 0,00 12 0,91 1 0,91 1
Västergöt 76 8,85 9 8,85 9 109 8,27 8 8,27 8
Ångerman 10 1,16 1 1,16 1 18 1,37 1 1,37 2
Örebro 6 0,70 1 0,70 1 80 6,07 6 6,07 6
Östra Mel 64 7,45 7 7,45 8 92 6,98 7 6,98 7
Totalt 447 52 52 684 52 52