SM Par Veteran 2022

Preliminär finalplatsfördelning och startlista

Innevarande år Föregående år
Distrikt Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa
Direktkval 1 1,00 1 1,00 1
Bohuslän 47 3,57 3 3,57 3
Dalarna 9 0,68 1 0,68 1
Gotland 16 1,21 1 1,21 1
Gävle 10 0,76 1 0,76 1
Göteborg 11 0,00 0 0,00
Halland 22 1,67 2 1,67 2
Jämtland --- 0,00 0 0,00
Jönköping 16 1,21 1 1,21 1
Medelpad 22 1,67 2 1,67 2
Mälardalen 22 1,67 2 1,67 2
Norrbotten 10 0,76 1 0,76 1
Skåne 14 1,06 1 1,06 1
Stockholm 83 6,30 6 6,30 6
Sydöstra 44 3,34 3 3,34 3
Uppland 17 1,29 2 1,29 1
Värmland 29 2,20 2 2,20 2
Vä-botten 12 0,91 1 0,91 1
Västergöt 109 8,27 8 8,27 8
Ångerman 18 1,37 1 1,37 2
Örebro 80 6,07 6 6,07 6
Östra Mel 92 6,98 7 6,98 7
Totalt 684 52 52