SM Par Veteran

Allmänt

SM Par Veteran spelas i form av kval och final.

Kval arrangeras av distriktsförbunden. Antal par från respektive distrikt som kvalar till final beror på antal deltagande par i distriktskvalet.

Final (52 par) spelas vid Bridgefestivalen.

Generellt regelverk för Svenska Mästerskap

Tidigare år

   År Vinnare
2023 Innevarande år
2022 Karl-Arne Aldeborg - Kent Karlsson
2021 Benny Olsson - Roger Nyman
2020 INSTÄLLT P.G.A. COVID-19
2019 Göran Selldén - Göte Berntsson
2018 Karl-Arne Aldeborg - Kent Karlsson
2017 Karl-Arne Aldeborg - Kent Karlsson
2016 Karl-Arne Aldeborg - Kent Karlsson
2015 Kjell Carlsson - Jöns Johansson
2014 Leif Andréasson - Tommy Svensson
2013 Karl-Arne Aldeborg - Kent Karlsson
2012 Karl-Arne Aldeborg - Kent Karlsson
2011 Sven-Olov Flodqvist - Mats Pettersson
2010 Madeleine Swanström - Tommy Gullberg
2009 Karl-Arne Aldeborg - Kent Karlsson
2008 Bertil-G Johnson - Douglas von Krusenstierna
2007 Jan-Crister Andersson - Bertil Persson
2006 Jan-Crister Andersson - Bertil Persson
2005 Rolf Westman – Lars Höglund
2004 Hans Bogeskär – Stefan Lundh
2003 Bernt-Åke Jansson – Jan Sonnerstedt
2002 Karl-Erik Johansson - Kurt Johansson
2001 Rolf Westman – Gösta Brundin
2000 Rolf Westman – Gösta Brundin
1999 Claes Rådberg – Bengt Nygren
1998 Karl-Henry Fors – Tage Malmroth
1997 Kjell Andersson – Arne Ågren
1996 Kjell Andersson - Arne Ågren
1995 Kjell Andersson - Arne Ågren
1994 (Inget mästerskap spelades - övergångsår till SM-vecka/Bridgefestival
1993 Leif Ryding - Einar Jönsson
1992 Bengt Hallin - Arne Larsson
1991 Åke Enander - Sievert Andersson
1990 Walter Persson - Leif Ryding
1989 Arne Sandberg - Sven Welith
1988 Sven Gregorsson - Stig Nilsson
1987 Pär Lundell - Hilding Persson
1986 Pär Lundell - Hilding Persson
1985 Kurt Brännvall - Elof Öhlund
1984 Gunnar Persson - Sven Welith
1983 Emil Iwring - Bertil Olander
1982 Emil Iwring - Bertil Olander
1981 Birgitta Larsson - Karl Larsson
1980 Åke Holm - Lennart Persson