Nya tävlingsrapporter för partävling och individuell tävling

De nya tävlingsrapporterna har nu publicerats. Det gör att all tävlingsvisning kommer att se annorlunda ut från och med nu. Mycket krut har lagts på att sidorna ska fungera lika bra på vanlig dator, iPad och mobiltelefon.

Hela dokumentationen går att läsa här:

Kurs T - Tävling (par och individuell)

Här följer hela Kurs T1 - Inledning som beskriver de största fördelarna med de nya tävlingsrapporterna.

Kurs T1 - Inledning

Den nya resultatrapporteringen är tydligare än den gamla. Dessutom fungerar den lika bra på mindre skärmar, som iPad och mobiltelefoner, som på vanliga datorer.

Mycket fokus har lagts på att Min information ska framhävas. Följande information visas om du är inloggad och har spelat tävlingen:

  • Mitt resultat visas ovanför resultatlistan
  • Privat-knappen leder direkt till mitt privatprotokoll
  • Mitt brickresultat visas ovanför scoretavlan

De gamla tävlingsrapporterna finns fortfarande tillgängliga om du föredrar dem. Läs mer om detta i Nya respektive gamla utseendet.

Många klubbar dubbelrapporterar sina handikapptävlingar, en gång med handikapp och en gång utan, för att tillfredsställa de spelare som vill se resultat utan handikapp. Den tiden är över. Den nya resultatvisningen innehåller knappar så att du kan visa resultatlistan med eller utan handikapp.

Tävlingar över flera omgångar har hittills varit styvmoderligt behandade. Navigeringen mellan omgångar har förbättrats, och det går dessutom att att visa total poäng eller enbart omgångspoäng (med tillhörande placering i omgången).

Administration av tävling sker fortfarande på den gamla hemsidan. Det beror på att vi är i en övergångsperiod där både gamla och nya hemsidan ska fungera. Hur det går till visas på klubbsidorna.