Nya Steg 3 tävlingsledare

Det blev rekorduppslutning till TL Steg 3 utbildningen i Örebro 12–14 januari! Hela 35 deltagare, varav tre från Norge och en från Finland, deltog i helgens utbildning.

Den teoretiska utbildningen hade i år av naturliga skäl stort fokus på de viktigaste förändringarna i 2017 års lagar. Första delen av utbildningen ägnades åt teoretiska pass som avlöstes av praktiska simuleringar och avslutades med teoretiskt prov.

Våra olika regelverk sammanfattades av TK’s ordförande Calle Ragnarsson.
De viktigaste förändringarna i 2017 års lagar presenterades av Jan-Eric Larsson, som varit huvudansvarig för den nya lagbokens översättning till svenska samt de språkliga förändrar som gjorts.

Viktiga lagar genomgicks av Lagkommissionens ordf. Christer Grähs.
Jämförbara bud, som är ett nytt begrepp i den nya lagboken, med syftet att försöka skapa mer ”normala” bridgeresultat vid otillräckliga bud och bud utom tur, genomlystes av vår internationelle TL Henrik Johansson.

Simuleringsövningarna hade fyra pass under lördagen där deltagarna ställdes inför knepiga situationer som hade uppstått vid bridgeborden och som skulle lösas av den agerande tävlingsledaren. Vid fyra olika stationer poängbedömdes deltagarna efter bl. a. följande kriterier; användes rätt lag, delgavs rätt domslut, logiskt resonemang, ställdes relevanta frågor och om man hade ”chefat” och hållit tempo vid sitt agerande som tävlingsledare.

Teoretiskt prov under söndagen tillsammans med simuleringarna under lördagen låg till grund för de deltagare som hade TL Steg 2 licens att få titulera sig TL Steg 3 efter helgen.

Nya TL Steg 3

Nya TL Steg 3 licenser utdelades till Anders Eriksson, Bo Roos, Bertil Strand, Johnny Östberg, Lars Lundqvist, Björn Westling och Mikael Skön som fick motta applåder och TL-västar.

Nya TL Steg 3 elit

TL Steg 3 elit får nu även tituleras av Jan-Eric Larsson och Pierre Winberg. Detta offentliggjordes som avlutning på ett lyckat arrangemang av förbundets TK.